Posted in Անգլերենի ֆլեշմոբ

Նոյեմբերյան ֆլեշմոբի արդյունքներ

gg  2-3 դասարաններ

Եվա Անթառանյան-  10

Էմիլ Սողոմոնյան – 9.8

Դավիթ Զախարյան-  10

Մանե Սարգսյան- 10

Արսեն Հյուսնյան- 8

Դավիթ Մեհրաբյան- 10 Continue reading “Նոյեմբերյան ֆլեշմոբի արդյունքներ”

Advertisements
Posted in Նախագիծ, Reading

Merry Christmas

dd Christmas is the greatest festival of Christians.  It is celebrated on 25th December every year. Jesus Christ was born on this day. People  decorate and illuminate their houses, shops, streets.  Christmas tree  is deco­rated  with lamps and toys and flowers. At night, it looks very beautiful. All the members of the house sit together and sing songs. Children get Christmas gifts . Christmas greetings and beautiful Christ­mas cards are sent to friends and relatives on this occasion. It is a family holiday when everyone is happy.

Christmas Wishes

Bells are ringing and everyone is singing, It’s Christmas! It’s Christmas! Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, May you be blessed this Christmas with peace and love all day! Merry Christmas and a Happy New Year!

May you find more smiles on your face this Christmas than ever before! Wishing you and your family a Merry Christmas and a Happy New Year!

May Santa Claus bring you lots of gifts! May your home be filled with peace and bliss!

May your Christmas sparkle with moments of love, laughter and goodwill. And may the year ahead be full of contentment and joy. Have a Merry Christmas.

Wishing you a safe holiday season with the ones you love. Have a Merry Christmas  and Happy New Year.

At Christmas play and make good cheer, For Christmas comes but once a year.

I am dreaming of white Christmas, with every Christmas card I write, May your days be Merry and bright, and May all your Christmases be white. Merry Christmas.

My Christmas wish for you, my friend; Is not a simple one; For I wish you hope and joy and peace; Days filled with warmth and sun.

Posted in Հաշվետվություն 2018-2019

Առաջին ուսումնական շրջանի ամփոփում

hyghdf1   Սեպտեմբեր ամսվա ամփոփում՝

4-5-րդ դասարանի սովորողները պատմում   են իրենց ամառային արձակուրդների մասին՝ պատումները այստեղ։

3-1 դասարանի հետ սկսեցինք  փոքրիկ եռալեզու նախագիծ ` <<My house>>

1-ին դասարան՝ <<English is fun>>,         Poems 

<<Երևան 2800>> նախագծի շրջանակներում 5-րդ դասարանի սովորողները ներկայացնում են իրենց համար Երևան քաղաքի մի քանի կարևորագույն, գեղեցիկ և հետաքրքիր վայրերը՝ պատումները այստեղ։ Continue reading “Առաջին ուսումնական շրջանի ամփոփում”

Posted in Հաշվետվություն 2018-2019

Նոյեմբեր ամսվա հաշվետվություն

44783415_1986853484947668_2873217371655372800_n      Նոյեմբեր ամսին իրականցրել եմ հետևյալ նախագծերը՝

 «Սեբաստացու օրերը. կրթահամալիրի տոն»

3-րդ․ դասարանցիները կատարել են հետևյալ աշխատանքները՝

  •  ուսումնասիրելով մասնագիտությունները, յուրաքանչյուրը գրում է, թե ինչ մասնագետ է ուզում դառնալ, պատումները՝ այստեղ։
  • պատմում են իրենց սիրած սպորտաձևի մասին, պատումները՝ այստեղ։
  • 3-3 դաս․ սովորղները պատմում են իրենց սիրած կենդանիների մասին, պատումները՝ այստեղ։

4-րդ դասարանցիների աշխատանքները՝

2-2 դաս․ սովորղների   և Մարինե Ոսկանյանի հետ ձայնագրել ենք <<Fly, fly, fly the butterfly>> երգը։

1-ին դասարանցիները պատմում են՝

5-րդ դասարանի սովորողները գրել են պատումներ հետևյալ թեմաներով՝

Կազմել և ստուգել եմ  102 աշխատանք/ անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբը /2-3 դասարաններ/

 

Posted in Let's Speak English

Let’s Speak English

<<Let’s Speak English>> նախագծի շրջանակներում Դեկտեմբերի 7-ին տեղի ունեցավ հերթական հանդիպումը Ավագ դպրոցի սովորղների հետ։ Այս հանդիպման թեման Երևանն էր։ Ավագ և Արևելյան դպրոցի սովորղները հարցեր էին պատրաստել, տեղեկություն էին  հավաքել, ֆիլմ էին պատրաստել Երևանի մասնին։