Ուսումնական գարուն

«Ուսումնական գարուն» նախագիծ

Տևողությունը՝ Մարտի 1-Ապրիլի 1

Մասնակիցներ՝ 1-5 դասարանցիներ

Նպատակը՝ 

Կարդալ, ուսումնասիրել, սովորել նոր բառեր, այնուհետ այդ բառերը, բառակապակցությունները օգտագործելով փորձել պատմել, գրել գարնան մասին։

Խնդիրները՝ 

Գրավոր և բանավոր խոսքի զարգացում։

Ինքնուրույն հետազոտական հմտությունների զարգացում։

Ընդհանուր աշխարհայացքի զարգացում։

Ընթացքը՝ 

Սովորում և խոսում ենք գարնան մասին, այն ամենը ինչ կապված է գարնան հետ՝ գարնան ամիսներ, գարնանային հագուստ, գարնանային ծաղիկներ և այլն…Կլուսանկարեն կամ paint ծրագրով կնկարեն գարունը և կփորձեն նյութեր պատրաստել։

Արդյունքը՝ 

Կպատրատենք ռադիոնյութեր, տեսաֆիլմեր կամ պրեզենտացիաներ գարնան թեմայով, որոնք կտեղադրվեն և՛ դասավանդողի և՛ սովորողների բլոգներում։

Ուսումնական երեգեր և ֆիլմեր՝ Spring is here, Sing a song of flowers, Mr. Sun, Mr. Sun, Spring vocabulary Seasons of the year

Ուսումնական ոտանավորներ՝ Spring poems