“Ես”նախագիծ կամ All about me

“Ես” ուսումնական նախագիծը իրականացվում է կրտսեր դպրոցում 1-5 դասարաններում՝ ընդգրկելով սովորողների ուսունմական զարգացումը, աճը, նախասիրությունները։

Նպատակը՝

Սովորողների ինքնաճանաչման միջոցով նպաստել անհրաժեշտ փոխհարաբերոըթյունների զարգացմանը, հաստատմանը, անգլերեն լեզվով իրեն, իր ընտանիքը, իր խաղալիքը, իր ընկերոջը, իր քաղաքը, բակը և այլն  ներկայացնելու հմտություն ձեռք բերելը։

Խնդիրները՝

 • Տվյալ թեմաների վերաբերյալ բառեր, բառակապակցություններ, կառույցներ յուրացնելով պատմել, գրել իր մասին
 • Բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացում, հարստացում
 • Ստեղծագործական երևակայության զարգացում

Հիմնական թեմաները՝

 • Իմ ընտանիքը
 • Իմ խաղալիքը
 • Իմ ընկերը
 • Իմ քաղաքը, բակը
 • Իմ սիրելի կենադնին
 • Իմ սիրելի տոնը
 • Իմ օրը
 • Իմ սիրելի սպորտաձևը
 • Իմ տունը
 • Իմ նախասիրությունը
 • Իմ դպրոցը և այլն

Արդյունքը՝

Յուրաքնչյուր թեմա յուրացնելուց, սովորելուց, խոսելուց հետո սովորողները, ուսուցիչը պատրաստում են նյութ՝ պրեզենտացիա, տեսաֆիլմ, ռադիոնյութ, և տեղադրում են անհատական բլոգներում։

 

 

 

 

 

Advertisements