Բարձունքի հաղթահարում

Համատեղ ճամփորդություն՝ անգլերեն+հայրենագիտություն+մաթեմատիկա

https://hayrenagitakan.wordpress.com/2016/05/16/%D5%A2%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84%D5%AB%D6%80-%D5%B0%D5%A1%D5%B2%D5%A9%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A9%D5%A5%D5%AA%D5%A1%D5%B5%D5%BC%D5%B8%D6%82%D6%84%D5%AB-%D5%BE/