Posted in Սովորողների նյութեր 1-2 դասարան

My favourite toy

Թեման՝ «Իմ սիրած խաղալիքը» խոսելով, յուրացնելով որոշակի բառապաշար տվյալ թեմայի վերաբերյալ՝ յուրաքանչյուր սովորող փորձում է պատմել իր խաղալիքի մասին։

1-2 դասարան