Posted in Գնահատում

Գնահատում

Սովորողի աշխատանքը գնահատելիս հաշվի եմ առնում սովորողի ուսումնական աշխատանքի ցուցանիշները.

  • սովորողի աշխատանքը դասարանում` օրվա համար նախատեսված առաջադրանքների կատարմանը նրա մասնակցության աստիճանով .
  • ընթերցանության ցուցանիշներ.
  • խոսքային աշխատանքի ցուցանիշներ.
  • ուսումնական նախագծերի, ֆլեշմոբի մասնակցության ցուցանիշներ:

Կարևորում եմ Անգլերեն ռադիոյին, թարգմանական աշխատանքների  ակտիվ մասնակցությունը: