Posted in Առցանց պարապմունքներ 2020

Խոշորացույց TV

Արևելյան դպրոցի սովորողները Խոշորացույց TV-ի եթերում։ 2-5-րդ դասարանցիները պատմում են իրենց օրվա մասին, ինչ կանեին, եթե ունենային կախարդական փայտիկ և այլն, իսկ այդ ամենը անգլերենով….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s