Posted in Projects 2018-2019

Hovhannes Tumanyan

tt Hovannes Toumanian was born on the 19th February 1869, in the village of Dsegh, Lori District, in the family of Ter-Tadevos, an Armenian priest.  Hovannes Toumanian, one of the greatest Armenian poets, is a writer of universal appeal.

Tales by H. Tumanyan

Brother Ax

The Lier

Advertisements
Posted in Digitech 2019, Նախագիծ

Թարգմանում ենք․․․

Միշել-1 Ուսումնական ճամբարի ընթացքում 4-րդ և 5-րդ դասարանի մի քանի սովորողները թարգմանել են 2-1 դասարանի /դասվար Հասմիկ Ղազարյան/  սովորողների հորինած հեքիաթներից մի քանիսը։ Ահա այդ աշխատանքները…

Դավիթ Բաղդոյան

Արեն Կարսեցյան

Հրաչյա Աղեկյան Continue reading “Թարգմանում ենք․․․”