«Մխիթար Սեբաստացի» Կրթահամալիր, Արևելյան Դպրոց

Monthly Archives: January 2015

1- one                                                                              7- seven

2-two                                                                               8-eight

3-three                                                                            9- nine

4- four                                                                             10- ten

5- five                                                                             11-eleven

6- six                                                                               12-twelve

Որն է քո սիրած  (favourite) թիվը?

My favourite number is  ten. 

My favourite number is  _____.

My favourite number is  _____.

 

Փորձիր թվերը գրել անգլերեն

5 _________                   4 __________  9 _________            8 ________

10 ________                  1 __________    3 _________            2 ________

11 ________                      7 _________       12 ________

 

Տառերը ճիշտ տեղադրելով կստանաս համապատասխան թիվ

Օրինակ՝ reeth     –    three

 

ixs                   tow                einn                rouf             noe 

                                                                                                        

fiev                ent                       eitgh                     enesv

                                                                                         

 

Իսկ հիմա…

Հիշում եք այս ոտանավորը, մենք սովորել էինք անգիր

One, one, one

 One, one, one

Little dog run

Two, two, two

Cats sees you

Three, three, three

Birds in a tree

Four, four, four

Rats on the floor

 

 

 

 

 

 

 

https://d19tqk5t6qcjac.cloudfront.net/i/412.html


Կարդա և սովորիր

Good day. It is my little brother. He is a boy. His name is Tom. He is four. He doesn’t  go to school. He has  blue eyes and light brown hair. He is short. He is always very noisy and lazy. He is the laziest boy I know, but I love him very much.

Vocabulary

Day-օր

His- նրա

Light brown- բաց շագանակագույն

Short- կարճ, ցածրահասակ

Always – միշտ

Noisy- աղմկոտ

Lazy-ծույլ

Know- իմանալ

 Նախադասությունները դարձրու և’ հարցական, և’ ժխտական

Օր.՝ I have two sisters.

Have I two sisters?

I have not two sisters. կամ՝ I don’t have two sisters. 

 1. My father has a car.

2. Our teachers have many books.

3.You have a big dog.

 1. He has brown eyes.
 1. I have many dolls.

 Դու ունես քույր կամ եղբայր, գրիր նրանց մասին

I have                            . He/she is                               . He/she                                  school. He/she has                                                                                                                                                                                                      .                             

Նախադասությունները դարձրու ժխտական

Օր.՝

She is nine.

She is not nine.

1.The sun is shining. …………………………………………………………..

 1. The men and women are standing. ……………………………………..
 2. The dog is sleeping. ………………………………………………………
 3. I am in a hotel. ……………………………………………………………..
 4. She  is in that picture. ……………………………………………………..

Նախադասությունները դարձրու հարցական

 1. There are three boys and girls in the garden.
 1. She wants to sit down and read her book.
 1. He swims well.
 1. They want to learn.
 1. A dog is under the table.

https://d19tqk5t6qcjac.cloudfront.net/i/412.html


Հունվարի 19

09.00-10.30 Դիջիթեքի նյութերի դիտում, քննարկում

10.30-11.30 Ընթերցանություն, թարգմանություն

11.30-12.15 Աշխատանք բլոգներում

12.20-12.50 Ընդհանուր պարապմունք

13.05-14.00 Տեխնոլոգիա

Հունվարի 20

09.00-10.30 Տեքստի, թարգմանության քննարկում

10.30- 11.30 Առաջադրանքներ՝ ընտրիր ճիշտ տարբերակը

11.30-12.15 Ֆլեշմոբ, ուրախ պարեր, երգեր

12.20- 12.50 Ընդհանուր պարապմունք

13.00-14.00 Ընտրությամբ գործունեություն

Հունվարի 21

09.00-09.45 Երաժշտություն

09.55-10.35 Ընտրված տեքստի առաջադրանքների ստեղծման աշխատանքներ

10.40.12.15 Ֆիղկոիլտուրա

12.20-12.50 Ընդհանուր պարապմունք

13.00-14.00 Անգլերեն մուլտֆիլմի դիտում

Հունվարի 22

09.00-10.30 Աշխատանք բլոգներում

10.30-11.30 Աուդիո հեքիաթի նախապատրաստական աշխատանքներ (աշխատանք paint ծրագրով, ,ձայնագրություն)

11.30-12.15 Աշխատանքի արդյունք՝ աուդիո հեքիաթ “Buying a Cake”

12.20-12.50 Ընդհանուր պարապմունք

13.00-14.00 Ընտրությամբ գործունեություն

Հունվարի 23

09.00-10.35 “Buying a Cake” տեքստի առաջադրանքների աշխատանքի վերջնական ամփոփում

10.40-12.15 Ֆիզկուլտուրա

12.20-12.50 Ընդհանուր պարապմունք

13.00-14.00 Երաժշտություն

https://d19tqk5t6qcjac.cloudfront.net/i/412.html


Bear                                                            Արջ

Bee                                                             Մեղու

Horse                                                          Ձի

Owl                                                             Բու

Monkey                                                       Կապիկ

Donkey                                                        Էշ

Gorilla                                                         Գորիլա

Shell                                                            Խխունջ, Խեցի

Camel                                                          Ուղտ

Jellyfish                                                       Մեդուզա

Ostrich                                                        Ջայլամ

Duck                                                           Բադ

Swam                                                          Կարապ

Squirrel                                                        Սկյուռիկ

Hippo                                                           Գետաձի

Hedgehog                                                    Ոզնի

Eagle                                                           Արծիվ

Hawk                                                           Բազե

Mole                                                            Խլուրդ

Crab                                                            Ծովախեցգետին

Shark                                                         Շնաձուկ

Butterfly                                                       Թիթեռ

Fox                                                              Ազվես

Mouse                                                         Մուկ


To read, nose, bread, orange, leg, to play, white, seven, butter, to jump, milk, tea, apple, book, black, to drink, pear, six, to eat, eight, to run, purple, red, one, tree, to write, green, copy-book, school, pen, pencil, tomato, eyes, hair, carrot, hand.

six to read eye apple bread book black carrot

Once there lived a poor woman. There was a garden in front of her house. Two roses grew in it. One was white and the other red.She had two children, who were just like the two roses.  One was called Snow White and the other Rose Red. They were the sweetest and best children in the world, always happy and cheerful. Snow White was quieter and more gentle than Rose Red.Red Rose loved to run about the fields, pick flowers and catch butterflies.Snow White didn’t like to go out. She liked to stay at home with her mother and help her. The two children loved each other very much. They always walked hand in hand whenever they went out together. They often walked in woods and gathered berries or fed a cabbage  leaf to the little hare. The deer liked to sit beside them. The birds sang merrily to them. And all the animals loved them and were very friendly to them.

Choose the correct preposition

1. There was a garden______ the woman’s house.

a) behind

b) in front of

c) near

2. Snow White loved to stay at home ______ her mother.

a) with

b) by

c) in front of

3. The girls often walked_______ the woods.

a) in

b) near

c) behind

4. The deer liked to sit_____them.

a) beside

b) with

c) behind

5. The girls walked hand _____hand.

a) with

b) in

c) for

6. All the animals were very friendly _____them.

a) with

b) to

c) for

Match the opposite adjectives.

Best                                           White

Quite                                          Rich

Happy                                        More

Poor                                          Sad

Less                                         Noisy

Black                                        WorstԴավիթ Մեհրաբյան

Արևելյան դպրոց, 4-1 դասարան

Irina Apoyan

Mkhitar Sebastatsi Educomplex

Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

Հոգևոր-մշակութային կայք - Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

englishclubmskh

"Մխիթար Սեբաստացի" կրթահամալիր

Հայրենագետիկ-բնագետիկի բլոգ

Մխիթար Սեբաստացի կ/հ... Ծիպուկ-ծիպուկ ուսումնասիրենք, ճանաչենք և պահպանենք մեր հայրենի ամեն մի փոքրիկ անկյուն....

«Թարգմանական» բլոգ

«Մխիթար Սեբացտացի» կրթահամալիր Նոր դպրոց

Гаяне Парванян

Образовательный комплекс "Мхитар Себастаци"