5-2

Վերիշագինա 4`   մաս 1մաս 2 ,   Round up 3

Մարտ

16-20

Կարդացեք և կատարեք առաջադրանքները՝ <<A visit to London>>

09-12

Mother’s Day    պատմությունը կարդալ, պատմել։

Սովորեք այս ոտանավորը՝ Mother’s Day poem։

Գրում ենք պատում <<My mother>> վերնագրով։

02.03-05.03

Reading /Ընթերցանության նյութ/ ընտրեք կարդացեք, ձայնագրվեք, պատրաստ եղեք քննարկման։

<<Bell The Cat>> պատմել։ Տեքստից դուրս գրեք՝

ա/ բայերը, ներկա-անցյալ՝ buy-bought

բ/ ածականները՝ happy

գ/ գոյականները՝ mice, suggestion

դ/ մակբայերը՝ happily, մակբայերը դարձրեք ածականներ happily-happy

Ավարտում եք «Իմ ծաղկանոցը» ։

Փետրվար

24-27

<<Bell The Cat>> կարդալ, պատմել։

Անծանոթ բառեր

grocery-նպարեղենի խանութ

Plenty of-շատ

spoil-փչացնել

waste-վատնել

hunt-որս

freely-ազատորեն

tweet-ծլվլալ

suggestion-առաջարկություն

brood-խնամել

tie-փողկապ, ամրացնել

movements-շարժում, տեղափոխություն

state-պետություն, դրություն

solutionsլուծունմներ

worth-արժե

Անցյալ ժամանակ վարժ: 1

17.02-21.02

” The Sun and the Wind” կարդալ և կատարել առաջադրանքները։

Անգլերենում կան բառեր, որոնք գրվում են նույն ձևով փա բայց այլ իմաստներ ունեն, օրինակ՝ May – թույլատվություն, May֊ Մայիս ամիս, ստորև առաջարկում դրանցից մի քանիսը իրենց թարգմանություններով, կարդացեք, սովորեք և կազմեք նախադասություններ յուրաքանչյուր իմաստով։

Right- ճիշտ /you are right/   right-աջ

Play – խաղալ     play֊ ներկայացում

Wood- Փայտ wood- անտառ

Light- լույս     light֊ թեթև

Լրացուցիչ աշխատանք՝ ժամկետը՝ 17.02֊ 28.02 բնագիտության դասաժամին գրել և  պատմել եք “Իմ ծաղկանոցը”, փորձում եք թարգմանել անգլերեն։

13-17

 • <<Holiday>>բառի յուրաքանչյուր տառով գրեք`

ա)գոյականներ-nouns           բ)բայեր-verbs             գ)ածականներ-adjectives

orange                                  organize                   old

 • անգլերենում tion, ness, er վերջածանցները բային, ածականին ավելացնելով ստանում ենք գոյական, օրինակ՝ organize /կազմակերպել/- organization/կազմակերպություն/, happy/երջանիկ/-happiness/երջանկություն/, to work/աշխատել/-worker/աշխատող/

lonely/ միայնակ/, run, sick,  dance, dark, translate, invite/հրավիրել/, ill/ հիվանդ/, educate/կրթել/,  kind, innovate /նորարարել/,  play, sing, devote/ անձնատուր լինել/

03.02-13.02

Դասը՝ <<Holidays in Brighton>> Վերիշագինա դասագիրք էջ 133 /էլ. 135/ կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը։

Անծանոթ բառեր

rather-բավականին

furniture-կահույք

in the corner-անկյունում

in the middle-մեջտեղում

on the left-ձախ կողմում

on the right-աջ կողմում

mirror-հայելի

indeed-անշուշտ, իսկապես

quiet-հանգիստ

in front of-առջևում

behind-հետևում

spend-անցկացնել

curtain- վարագույր

large

 

 

 

 

Օգտագործելով հետևյալ բառերը՝ /behind, in front of, on the right, on the left, in the middle, in the corner, near, between- միջև/ պատմելով /տեսաֆիլմ/ նկարագրիր ձեր տունը, քանի սենյակ ունեք, ինչ ունեք, որտեղ է տվյալ իրը դրված։

Քեզ կօգնեն`

 • հետևյալ հարցերը՝
 1. Do you live in a house or an apartment?
 2. Which is your favourite room in your home? Why?
 3. What do you have in your living-room, in the bedroom, in the kitchen and so on?
 4. Would you change anything about your home? Why?
 5. Would you like to move to a different home in the future?
 6. How do you want your future house to be and why?
 7. Do you often invite friends to visit your home?
 8. Do you have a garage or a small garden in front of your house?

Տեքստից դուրս գրիր 5 նախադասություն և դարձրու հարցական, ժխտական։

Տեքստից դուրս գրիր ածականները։

Հունվար

23-27

The Bird King կարդալ,  դիտեք այս ֆիլմը, կատարեք առաջադրանքը։

What kind of birds did you learn from this text, name them?

Գրիր այս բառերի հոմանիշները՝ wonderful, speak, little, begin

Գրիր այս բառերի հականիշները՝ new, win, under, the strongest, everyone, now, jealous, beautiful

Տեքստից դուրս գրիր այս հարցերին՝ What? Where?, How? What to do? պատասխանող բառեր։Օրինակ ՝ What? – a dog, Where?- in the room, How?- beautiful,  What to do? -to play

Գրիր հետևյալ բառերի համեմատության աստիճանները, օրինակ՝ high- higher-the highest, beautiful-more beautiful- the most beautiful

wonderful, fantastic, strong, small, good, interesting, near, difficult, bad, short

Լրացուցիչ աշխատանք՝ 1,

13-23

Interesting facts about pumpkin կարդալ։

Հորինում ենք <<Once upon a time there was a pumpkin…..>>

Ստուգատեսային ճամբարի ընթացքում փորձում ենք թարգմանել 3-րդ դասարանցիների հորինած հեքիաթները, բաժանվում ենք խմբերի և աշխատում։ Ահա այն աշխատանքերը, որոնք պետք է թարգմանվեն։

Յուրաքանչյուր սովորող գրում է իր ձմեռային արձակակուրդների մասին, վերնագրելով այսպես՝ <<My New Year>>

3-2 դասարան

Գեղամ Առաքելյան

Գրապահարանի տակ

Գրապահարանի տակ  ապրում են Արջն ու Աղվեսը։ Մի օր ես մտա սենյակ, մեկ էլ գրապահարանի տակից դուրս եկան արջն ու աղվեսը։

— Ո՞նց եք դուք տեղավորվում գրապահարանի տակ։

— Մենք երևակայական ենք։ Իսկ հիմա մենք ուզում ենք խաղալ։ Կարո՞ղ ես թղթի վրա նկարել խաղալիք ավտեմեքենա և դնել գրապահարանի տակ։

Ես թղթի վրա նկարեցի խաղալիք ավտոմեքենա և դրեցի գրապահարանի տակ։

-Շնորհակալություն, որ երևակայական խաղալիքներ բերեցիր,-ասացին նրանք։

Քիչ անց արջն ու աղվեսը գրապահարանի տակից դուրս եկան և ասացին․

— Մենք ուզում ենք քնել։ Գեղամ, կարո՞ղ ես երևակայական անկողին նկարել և դնել գրապահարանի տակ։

Ես թղթի վրա նկարեցի  անկողին և դրեցի գրապահարանի տակ։ Արջն ու աղվեսը քնեցին իմ նկարած անկողնում։ Առավոտյան ես ելա իմ մահճակալից և գնացի արջի ու աղվեսի գրապահարանի մոտ։ Արջն ու աղվեսը արդեն ելել էին իրենց երևակայական անկողնուց և ինձ ասացին․

—  Մեզ հագուստներ կբերե՞ս։

Ես թղթի վրա նկարեցի հագուստներ և տվեցի նրանց։

— Շնորհակալություն հագուստների համար,- ասացին ու մտան գրապահարանի տակ

Սառա Կարապետյան

Ձմռան ճամփորդությունը

Լինում է, չի լինում, մի ձմեռ է լինում: Նա շատ էր սիրում ճամփորդել, մի օր էլ որոշում է աշխարհքով  պտույտ տալ և տեսնել, թե ինչ  հետաքրքիր բաներ կան: Նա վերցնում է իր ճամփորդական պայուսակը և գնում: Գնաց — գնաց, մին էլ տեսավ, որ ինչ-որ բան է իրեն մոտենում, բայց երբ մոտեցավ, տեսավ, որ իր նման մի բան է: Ձմեռը ասաց.

-Դու ո՞վ ես ու ի՞նչ ես անում այստեղ:

Նա ասաց, որ ինքը գարունն է, ինքը ունի երկու եղբայր: Նրանք գնացել էին  սունկ հավաքելու և ճանապարհից կորցրել իրար: Ձմեռը ասաց.

-Միացի՛ր ինձ և իրար հետ գնանք քո եղբայրներին փնտրելու: Նրանք գնացին, ճանապարհին տեսան ոզնուն, հարցրեցին.

-Դու տեսե՞լ ես այստեղ աշնանը:

-Այո՛,- պատասխանեց ոզնին,- նա վտանգի մեջ է, նրան չար կախարդը բանտարկել է:

Ոզնին ցույց տվեց ճանապարհը, և ձմեռը ու գարունը արագ գնացին ոզնու ցույց տված ճանապարհով: Նրանք մտան կախարդի տուն և տեսան, որ կախարդը քնած է, վերցրեցին նրա մոտից բանալին և արձակեցին աշունին: Գարունը ծանոթացրեց ձմռանը իր աշուն եղբոր հետ, և նրանք շարունակեցին ճանապարհը: Նրանք տեսան հեռվում ինչ-որ պայծառ բան և այդ լույսի կողմ գնացին, տեսան ամռանը: Ամառը շատ ուրախացավ, երբ տեսդավ իր եղբայրներին: Ամառը, աշունը և գարունը շնորհակալություն հայտնեցին ձմռանը և գնացին տուն: Ձմեռը նույնպես վերադարձավ տուն, և այդպես հեքիաթը վերջացավ:

Էմմա Պետրոսյան

Ձմեռվա չարաճիությունները

Լինում է չի լինում մի երկիր է լինում այդ երկրում միայն ձմեռներ էին ապրում: Ձմեռը շա՜տ էր հոգնում չգիտեր ինչ անել: Եվ հանկարծ հեռվից տեսնում է մի տղայի այնքան չարաճիություններ էր անում և իր մոտ ցանկություն առաջացավ որ չարաճիություններ անի: Նա գնաց և մտավ խանութ և նա գողացավ այնտեղի բոլոր լոլիկները: Խանութի աշխատողը ասաց որ նա կանգնի: Բայց նա չեր գանգնում: Եվ այդպես ամբողջ օրը չարաճիություններ էր անում, մի օր գողություն մի օր  չարաճիություն: Եվ այդպիսի չարաճիություններ էր անում:

Էրիկ Ջհանգիրյան

Ձմեռը և եղանակները

Ձմեռը գալիս է,բոլորը ուրախանում են, որովհետև Նոր տարի է։ Մյուս եղանակները, նայելով դա, նախանձում են ձմռանը և որոշում, որ մի մեծ չարիք գործեն։ Նրանք Նոր տարվա առաջին օրը (հունվարի մեկին) ամառը գալիս է և այնպես է տաքացնում երկիրը, այնպես, որ երբեք այդպես չէր տաքացրել, նույնիսկ ծառերն են ծարավում։ Իսկ ձմռանը աշուն ու գարունը խանգարում էին, որ դուրս գար և իր գեղեցիկ փաթիլները իջեցներ ներքև։ Վերջ ի վերջո ձմեռը ավարտվեց և եկավ մարտի մեկը։ Գարունը դուրս եկավ, բայց ոչ ոք ուրախ չէր, որովհետև ձմռանը ձյուն չէր եկել։ Այդպես էլ ձմռանը թողեցին դուրս գալ, և ձյուն եկավ, իսկ եղանակներն էլ դաս քաղեցին, որ պետք է ուրիշներին չնախանձել։

Գոհար Ալեքսանյան

Հրեշտակների արկածները

Լինում է, չի լինում տիեզերքից ավելի բարձր տարածքում կար մի երկիր անունը Անգելիա:Անգելիայում ապրում էին միայն հրեշտակներ:Նրանք պաշտպանում էին երկիրը:Բայց,քանի որ նրանք անտեսանելի են մարդիկ չեն հավատում, որ հրեշտակները գոյություն ունեն:Նրանք անտեսանելի փոշի են ցանում նրանց վրա ամեն օր:Գլխավոր հրեշտակներն  էին ծաղիկների հրեշտակը, որի անունը Վարդիթեր էր,նա կարողանում էր շփվել ծաղիկների և ամեն մի տեսակի բուսականության հետ,հենց նա էր ստեղծել անտեսանելի փոշին, ջրի հրեշտակը, որի անունը Ունա էր,Ունան կարողանում էր կառավարել ողջ երկրի ջուրը,Ունան օգնել էր Վարդիթերին անտեսանելի փոշու պատրաստման համար,բարության հրեշտակը, որի անունը Կորա էր և տեխնոլոգիաի հրեշտակը, որի անունը Տեկնա էր,Տեկնան կարողանում էր զգալ ամեն տեխնոլոգիաի վթարը և այն վերանորոգում:Իսկ նրանց թշնամին էր չարության հրեշտակը,նա միշտ մտածում էր, որ նա ամենաուժեղ հրեշտակն է,բայց իրականում հակառակը նա ամենաթույլ հրեշտակն էր,նա  ուզում էր ջնջել երկրի բոլոր հրեշտակներին, և հատկապես գլխավորներին, բայց գլխավոր հրեշտակները միշտ հաղթում էին նրան:Մի օր երբ բոլոր հրեշտակները հավաքվեցին գլխավոր հրեշտակների ժողովին, գլխավորները ասացին.

-Մենք պետք է զգուշանանք և ջնջենք այս երկրից չարության հրեշտակին, նա մեր ամենավտանգավոր թշնամին է:Բոլոր հրեշտակները համաձայն էին ջնջել այդ երկրից նրան:Ու սկսեցին պատրաստվել կռվին:Ամեն մեկն իր ուժն  ինչպես պետք է մարզում էր:Նրանք չէին դիմում հարձակման, քանի որ նրանք գիտեին, որ չարության հրեշտակը միշտ էլ <<այցելում>> է իրենց և կռվի հրավիրում:Ու մի գեղեցիկ օր դա եղավ, շատ երկար կռվեցին հրեշտակները,ցավոք,բոլորը ուժասպառ եղան,և վերջապես կռվի դուրս եկան գլխավոր հրեշտակները:Վարդիթերը, ծաղիկների հրեշտակը, ծաղիկների կախարդական կույտով հարվածեց չար հրեշտակին,տեխնոլոգիաի հրեշտակը կախարդական ընթացիկով հարվածեց,ջրի հրեշտակը ջրի մեծ կախարդական ալիքով հարվածեց,իսկ բարության հրեշտակը բարության կախարդական պարանով գցեց նրան:Եվ այդպես հրեշտակները ոչնչացրեցին իրենց թշնամուն:Եվ  հրեշտակները հաղթեցին իրենց ամենավտանգավոր թշնամուն:

Ալիսա Արշակյան՝ Ձմռան արկածները

Լիլիթ Գրիգորյան՝Բարև՛, ձմեռ

Դեկտեմբեր

02.12-13.12

Ավարտում եք կիսատ աշխատանքերը։

Լրացուցիչ աշխատանք՝ /ապառնի ժամանակ/, Ներկա ժամանակ, անցյալ ժամանակ

Movies and Cartoons `WinterWinter vocabularyThe Snowman story, The Night before Christmas

Reading`  Christmas stories,  Famous kids stories,  Robinson Crusoe, Friends forever, Why Cats chase Rats, The foolish fish/ընտրեք այս պատմվածքներից որևէ մեկը, կարդացեք, թարգմանեք /բանավոր/  և սովորեք պատմել, տեսագրեք կամ ձայնագրեք/

The Meaning of Christmas symbols

Կարգի բերեք ձեր բլոգները, ավարտեք կիսատ աշխտանքերը, պատումները, ձայնագրություններ, աուդիոհեքիաթներ։ Եթե ինչ-ինչ պատճառներով չեք մասնակցել ֆլեշմոբերին, կարող եք լրացնել այս հղումներով՝

Սեպտեմբեր ամսվա ֆլեշմոբ

Հոկտեմբեր ամսվա ֆլեշմոբ

Նոյեմբեր ամսվա ֆլեշմոբ

Սիրելիներս, ահա այն աշխատանքերը, որոնք կարևորում եմ, կարդացեք, լրացրեք։
Նախագծեր
 1. <<The  world of my dreams>>
 2.  <<My school>>
 3. <<Autumn>>
 4.  My favorite book>>
 5.  <<My favorite animal>>
 6. <<My Christmas gift>>,  կամ <<New Year in my family>>
Reading /ընթերցանություն/
Audio  tales  /ձայնագրություններ, աուդիո հեքիաթներ, ռադիո նյութեր/

Նոյեմբեր

28.11

<<Santa’s little helper>>, կարդացեք տեքստը, կատարեք առաջադրանքը, դիտեք ֆիլմը։

Անծանոթ բառեր

mince- աղալ, ֆարշ

climb-մագլցել

move-շարժվել

chimney-ծխնելույզ

sleigh-սահնակ

factory-գործարան

throw-նետել

Հարցերին պատասխանելով գրիր փոքրիկ պատում Ամանորի մասին, վերնագրիր այսպես՝ <<My Christmas gift>>,  <<New Year in my family>>, <<My favourite holiday>>

 1. What is the best gift you have ever get or given someone?
 2. What is a cherished /նվիրական/ family tradition from your childhood?
 3. Did you have a real tree or a fake tree when you were little?
 4.  When did you find out the truth about Santa?
 5. Who decorates the Christmas tree?
 6. Do you prefer giving gifts or getting gifts?
 7. What food do you have for Christmas, what do you like the best?
 8. What’s your favorite holiday song?
 9. Do you usually put a star or an angel on top of the tree?
 10. When was the last time you built a snowman?
 11. What’s your favorite holiday movie?
 12.  Was Christmas your favorite holiday as a kid?
 13. Finish this thought, “It wouldn’t be Christmas without _____.”

25.11

<<Robin Hood>> պատմել տեքստը։

Ինքնաստուգման արդյունքները՝

Նարինե Հակոբյան 10

Արմեն Բրուդյան 10

Մարկ Մարուքյան 10

Անի Մինասյան 10

Անգելինա Ղազանչյան 10

Լեո Աղաբվեկյան 9

Հայկ Պապոյան 6

Մարի Աղայան 10

Գուրգեն Շիրինյան 9,5

Վիկտորիա Մինասյան 10

Արեն Շատվերյան ———-

Թադեոս Այնթաբյան————

Հովիկ Գալիկյան ———-

Հարություն Մալքոնյան 9

Արման Եղիազարով 10

Արեգ Պարսիլյան 9

Գուրգեն Աբրահամյան 10

Սյուզան Աբգարյան 8

Հայկ Աղլամազյան 8

Կարապետ Նշանյան ———–

Արտյոմ Նիկոյան 10

21.11

Revision 5

18.11

<<Robin Hood>> կարդացեք տեքստը, դիտեք ֆիլմը, կատարեք առաջադրանքը։

Անծանոթ բառեր

story-պատմություն

invented -հորինված

legend-լեգենդ

extremely-բացառապես

intelligent-խելացի

sense of humor-հումորի զգացում

skilled archer- հմուտ նետաձիգ

bow and arrow- նետ ու աղեղ

feather-փետուր

outlaw- ավազակ

included-ներառյալ

nickname-մականուն

royal-թագավորական

hunt- որս

dangerous-վտանգավոր

rob-կողոպտել, թալանել

rich-հարուստ

famous-հայտնի

enemy-թշնամի

stole, steal-գողանալ

catch-բռնել

succeed- հաջողություն

nowadays- այժմ, ներկայում

Պատասխանեք հարցերին

Who was Robin Hood?

Was Robin an archer or a shooter?

What was he doing?

Why he was famous?

Who was Maid Marian?

Why the forests were dangerous?

Who wanted to catch Robin Hood?

Can you describe Robin Hood?

14.11

Կարդա, կատարիր առաջադրանքը և պատմիր տեսքտը՝ The Greedy Hippo

11.11

Վերիշագինա դաս. էջ 102 «Primary schools in England» մաս 2 կարդալ:

Անծանոթ բառեր

infant-երեխա, այստեղ՝ նախակրթարանի երեխա

junior-կրտսեր

real-իրական, իսկական

atmosphere-մթնոլորտ

row-շարք

follow-հետևել

regular-կանոնավոր

timetable-ժամանակացույց

Religion-կրոն

visit-այցելել

Հետևյալ բառերով կազմեք նախադասություններ՝ take, follow, visit, interesting, look at

Հետևյալ նախադասությունները գրիր անցյալ և ներկա շարունակական ձևերով, օրինակ՝  They play-They played. They are playing.

They sing songs.

I spend a wonderful time.

He has his lunch.

They look at the picture.

 

07.11

Վերիշագինա դաս. էջ 95 «Primary schools in England» կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը։ Անգլիական դպրոցները ինչ՞ով են նման մեր դպրոցին, ինչ՞ով են տարբեր, ներկայացրո՛ւ։

Անծանոթ բառեր

primary-կրտսեր

age-տարիք

parents-ծնողներ

need-անհրաժեշտություն

floor-հատակ

fairy-tale-հեքիաթ

outdoor-դրսում

 • Բայերը գրիր ճիշտ ժամանակաձևով /ներկա, անցյալ, ապառնի/
 1. They ……………a lot in their Music lesson. (to laugh)
 2. She …………to us tomorrow. (yo come)
 3. You always ……….well. (To count)
 4. We …………a lot yesterday. (to sing)
 5. They ………..much, as their work is very difficult. (to work)
 6. Tomorrow they ……….to the cinema. (to go)
 • Հետևյալ բառերով կազմիր նախադասություններ՝ important,  spend, learn, famous, outdoor.

04.11-08.11

Կարդա տեքստը՝ Autumn story և կատարիր առաջադրանքերը։

Ընտրիր այս տեքստերից որևէ մեկը՝  A is for autumnC is for colorfulAutumn colors, կարդա, դուրս գրիր անծանոթ բառերը և պատրաստ եղիր քննարկման, պատմիր։

21-24

<<Santi goes to school>> էջ 73 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

uniform-հագնել, կրել

uniform-համազգեստ

Present simple ex. 1, ex 2, ex 3

10-16

Whose diary is this? էջ 59 կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը։

Անծանոթ բառեր

diary- օրագիր

weather-եղանակ

earlier-ավելի վաղ, ավելի շուտ

usual-սովորական

help about the house- օգնել տնային գործեր անելուն

tasty-համեղ

cookies-թխվածքաբլիթներ

make a cake-տորթ պատրաստել

present- նվեր

hamster-դաշտամուկ

Շաբաթվա օրեր -The Days of the week /սովորել անգիր/

Monday-Երկուշաբթի

Tuesday-երեքշաբթի

Wednesday-չորեքշաբթի

Thursday- հինգշաբթի

Friday-ուրբաթ

Saturday-շաբաթ

Sunday-կիրակի

Կազմեք օրագիր գրելով յուրաքանչյուր օրը ի՞նչ եք անում կամ ի՞նչ եք անելու՝

Օրինակ՝ On Monday I will go to the swimming pool.

վարժ. 16 էջ 60 /լրացրեք on, in, at նախդիրներով  on- օգտագործում ենք շաբաթվա օրերի, ամսաթվերի հետ, in- ամիսների, տարվա եղանակների հետ,  at- ժամերի հետ /

Հադիպել ես ընկերոջդ, նա ուզում է իմանալ քո դպրոցի մասին, պատմիր դպրոցիդ մասին /գրավոր/։ Վերնագրիր այսպես`

My school

Այս հարցերը կօգնեն քեզ՝

Ինչո՞ւ եմ սիրում իմ դպրոցը։ Why do you like your school?

Ինչո՞ւ է կոչվում <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիր: Why it is called Mkhitar Sebastatsi educomplex?

Որ՞ն է դպրոցի իմ սիրած վայրը։ Where is your favourite place at school?

Ինչը կուզենայի փոխել դպրոցում։ What do want to change at school?

Քան՞ի մասնաճյուղերից է բաղկացած դպրոցը։ How many branches does the school have?

Քան՞ի երթուղային տաքսիներ են սպասարկում և այլն։ How many minibusses are there?

Ին՞չ առարկաներ ես անցնում և որն է քո սիրած առարկան։ What subjects do you learn and what subject do you like the best?

Ի՞նչ ես անում մինչ դասի սկսելը, դասի ընթացքում և դասերից հետո։ What do you do before classes, in class, after classes?

03-10

Վարժ․ 7, էջ 50 կարդացեք տեքստը և պատասխանեք տեքստի հարցերին, 3-4 նախադասությամբ գրեք ինչպիսին կուզենայիք աշխարհը լիներ՝ <<My dreaming world>> «Իմ երազած աշխարհը» վերնագրով։

Տեքստից դուրս գրեք ածականները՝ more beautiful, biggest և օգտագործեք ձեր պատումի մեջ։

Round up 3    /էջ 41 բոլոր վարժությունները /կրկնում ենք ներկա անորոշ ժամանակը/

Հոկտեմբեր

30.09

<<The Grasshopper and The Ant>> էջ 44 պատմել։

26.09

<<The Grasshopper and The Ant>> էջ 44, կարդալ, պատմել։

Անծանոթ բառեր

grasshopper- ծզրիդ, ճպուռ

day-time-ցերեկը

hill-բլուր, բարձունք

to be tired-հոգնած լինել

to collect-հավաքել

visit-այցելել

to starve-սոված լինել, սովամահ լինել

Պատասխանիր հարցերին։

Where did the Grasshopper live?

What did the Grasshopper do all day long?

Where did the Grasshopper go and look around?

Who was working all day long?

What was collecting the Ant?

What happened in winter?

Նախադասությունները դարձնել հարցական և ժխտական

They go to the cinema.

He plays computer games.

I always read a book.

We pick up the flowers.

Տեքստից դուրս գրիր ածականները/ օրինակ՝  գեղեցիկ-beautiful /

Դուրս գրիր անցյալ ժամանակով գրված բայերը։

Կարդա վարժ. 8 էջ 45- նախադասությունները  և ընտրիր այս տեքստին իմաստով մոտ նախադասությունը։

Սեպտեմբեր

23.09

<<The Lion and the mouse>>   պատմել։

 19.09

Կարդացեք՝ <<The Lion and the mouse>> տեքստը, կատարեք առաջադրանքները /1 բառը համապատասխանեցնում եք նկարին, 2. նախադասությունները գրեք ճիշտ հերթականությամբ, դիտեք, կարդացեք տեքստը և պատասխանեք հարցերին, 4. ընտրեք տեքստին իմաստով  համապաստախան նախադասությունը , դիտեք ֆիլմը։

Անծանոթ բառեր

slide- սայթաքել

smack-շառաչով

roar- մռնչալ

squeak- ծվծվալ

hope- հույս

16.09

Պատասխանեք հարցերին, պատրաստ եղեք քննարկման։

 1. What is your favourite animal?
 2. Why do you like that animal?
 3. What can you tell me about your favorite animal?
 4. What can you tell about our zoo, do you like it?

12.09

Վարժ. 7,8 էջ 31 /էլ. 34/ տեքստերը կարդալ և որևէ մեկը սովորել պատմել։

Անծանոթ բառեր՝

move-շարժվել

continent-մայրցամաք

warmer-ավելի տաք

change-փոխ(վ)ել

cage-վանդակ

fence-ցանկապատ

visitor-այցելու

through- միջոցով, միջով

important-կարևոր

drive-վարել

section-բաժին

different-տարբեր

Անծանոթ բառերից երեքով կազմեք նախադասություններ։

09.09

Վարժ. 10, էջ 14 /կարդալ երկխոսությունը, սովորել անգիր/

Անծանոթ բառեր

pair – զույգ

wear-հագնել, կրել

try-փորձել

suit-սազել

to look great-հրաշալի տեքսք ունենալ

how much-ինչքան