5-րդ դասարան

Վերիշագինա 4`   մաս 1մաս 2 ,   Round up 3

09.09

Վարժ. 10, էջ 14 /կարդալ երկխոսությունը, սովորել անգիր/

Անծանոթ բառեր

pair – զույգ

wear-հագնել, կրել

try-փորձել

suit-սազել

to look great-հրաշալի տեքսք ունենալ

how much-ինչքան