3-րդ դասարան

Ներբեռնեք գրքերը՝ Վերիշագինա 2  մաս 1  , մաս 2 ,   Round up starter

16-20

Դաս երկրորդ

Դասը՝ էջ 30, վարժ. 7 կարդալ, սովորել անգիր։

-Hello, Dan.

-Hi.

-Let’s play zoo.

-Ok.

What do you want to be?

-I want to be a bear.

– A white bear?

-No, I want to be a big black bear. I like bears. They are very nice. And what do you want to be?

–I want to be a monkey. I like to run and jump.-

Ok. Then jump like a monkey… Oh, you are a funny little monkey.

–And you, bear, run, you are a nice big bear.

-It’s fun to be a monkey.

It’s fun to be a bear.

-It’s fun to play zoo.

Անծանոթ բառեր

Let’s play- եկեք խաղանք

zoo- կենդանաբանական այգի

What do you want to be?- Ին՞չ ես ուզում լինել

nice-հաճելի, գեղեցիկ

like a monkey- կապիկի պես

It is fun-զվարճալի է

Թարգմանեք 

Սա կապիկ է։

Սա արջ է։

Ես սիրում եմ ցատկել։

Դաս առաջին

Վարժ. 8 էջ 24 կարդալ։ 

My name is Bob. I have got an uncle. My uncle is from Britain. His name is Kevin. He likes dogs. He has got a little funny puppy. His puppy likes to run and jump. I like his puppy, too.

Անծանոթ բառեր

uncle-հորեղբայր, մորեղբայր

from Britain- Բրիտանիայից

funny-ծիծաղելի

puppy-շան ձագ

too-նույպես

Հիշեք, որ –u- {yu} հնչյունը երբեմն կարդում ենք -ա-{a}

Գտեք uncle, run, jump, funny, puppy բառերը հորիզոնական և ուղղահայաց տողերում։

ajjdfhspuppygtwuc

tyrchturjiuirunmk

qwer[utuuoppool

funnyrimghoioijojo

fputaytpqwunclemk

Լրացուցիչ աշխատանք՝ <<The New Puppy>>կարդացեք 1-ին մասը /էջ 5/ և պատրաստ եղեք քննարկման։

09-13

Դաս երկրորդ

Վարժ. 8, էջ 19 կարդալ տեքստը։

His name is Bill. Ann is his sister. Ann hasn’t got a bike. Bill Has got a bike and likes to ride it. His bike is big. Ann likes to ride his big bike.

Թարգմանեք նախադասությունները։

Ես ունեմ քույրիկ։

Իմ քույրիկը մեծ աղջիկ է։

Սա իմ տիկնիկն է։

Դաս առաջին

Վարժ. 7 էջ 16 կարդալ տեքստը։

My name is Ann. I am five. I like cats and kittens. My kitten is little. His name is Bim. Bim is fine. I like my kitten Bim.

Լրացրեք նախադասությունները /դասարանում բանավոր կատարել ենք/ հետևյալ բառերը տեղադրելով համապատասխան տեղերում՝  fine, little, run, Tom, bike, dogs

  1. I like to………………
  2. My sister likes…………….
  3. Kate rides a ……….
  4. My kitten is…………….
  5. His name is……………
  6. I am………..