Ուսումնական ամառ 2016 3-րդ դասարան

  1. Լսեք և կարդացեք այս նախադասություններըայս նախադասությունները

Անծանոթ բառեր

see-տեսնել

rock-քար, ժայռ

flower-ծաղիկ

butterfly-թիթեռ

run-վազել

Հետևելով տեքստին գրեք ձեր նախադասությունները /ձեզ կօգնեն այս նկարները/

Սկսիր այսպես՝ I see a dog.

2. Լսեք և կարդացեք այս տեքստը

Անծանոթ բառեր

angry-բարկացած

sad-տխուր

thirsty-ծարավ

tired-հոգնած

hungry-սոված

sleepy-քնաթաթախ

Հետևելով տեքստին գրիր քո մասին