5-րդ դասարան

Հունվարի 25-29

Այս շաբաթ աշխատել են՝ Գոհար Արղության, Նշանյան Արեգը, Անի Արղությանը, Էդգար Սարգսյանը

Սիրելիներ՜ս աշխատանքները շարունակում ենք կատարել և ակտիվ աշխատել (նաև զգուշացնեմ և նորից տեղեկացնեմ, որ այն սովորղները, ովքեր չեն աշխատել ստուգված չեն ստանալու): Այս շաբաթ կքննարկենք մեր նախորդ տեքստի վերնագիրը /Caught in a tree -Ծառից կառչածը,Ծառի վրա թաքնվածը և այլնը, որ տարբերակն է ավելի  համապատախանում մեր տեքստին/

Գիտեք չէ, որ շուտով Digitech 2016-ն է, և դուք նույնպես պետք է ինչ-որ նյութ, ֆիլմ, պրեզենտացիա ներկայացնել, ես առաջարկում եմ մեր երկու տեքստերից որև մեկը՝ Dinah’s New Year Present կամ Caught in a tree /ձեր նախընտրությամբ/ նկարեք paint ծրագրով, ձայնագրվեք, ֆիլմ պատրաստեք կամ ռադիոթատրոն: Դ՜ե, սպասում եմ ձեր աշխատանքներին, սկսեցինք…

Հունվարի 18-22

Այս շաբաթ աշխատել են՝ Բարխուդարյան Գարիկը, Լիլիթ Գևորգյանը, Թոռունյան Մերին part 1, Մելքումյան Սվետլանա part 1 – part 2Նշանյան Արեգ , Համբարձում Մանջոյանը, Մինաասյան Ռուզանը, Սարգսյան Էդգարը (ինձ շատ դուր եկավ Էդգարի գրած վերջաբանը, ապրե՜ս,  շատ մանրակրկիտ էիր աշխատել), Անի Արղությանը, Մազմանյան Սամվելը, Մելիքյան Սարգիս, Մարտին Աթոյան, Լիա Հարությունյան, Ղազարյան Արմենը, Պետրոսյան Արամը, Դավիթ Պողոսյան, Յանա Նահապետյան, Նարեկ Արշակյան

Սիրելի սովորողներ, ակնկալում եմ ձեր բոլորի ակտիվ մասնակցությունը, զարմանում եմ մի քանի սովորողների պասսիվության վրա, վստահ եմ կա բացատրություն…

Այս մի շաբաթը ես ուզում եմ, որ միասին կարդանք Մայն Ռիդ, թարգմանենք, գրենք հերոսի մասին, պատասխանենք հարցերին: Ես անընդհատ կգրեմ, կհետևեմ ձեզ: Դ՛ե, գնացինք… հաճելի ընթերցում

Նախորդ առաջադրանքները կատարել էին՝ Մելքումյան Սվետլաննան, Սարգսյան Էդգարը, Անի Արղությանը,Արեգ Նշանյանը, Գոհար Արղությանը, Ռուզան Մինասյանը, Առնո Բարզեգար, Գարիկ Բարխուդարյան, Պետրոսյան Արամը, Ղազարյան Արմենը, Լիա Հարությունյան

Caught in a tree

part 1

“One day I was in aforest, All day I hunted and got nothing. In the evening I came to the Mississippi. I said to myself: “It is late, I must go home”, but then I thought: “My wife is hungry  and she has no money. I must stay here till morning”. I saw a big tree and stopped under it. I was very tired. I lay down and was asleep. At 4 o’clock in the mornng a terrible noise awoke me. I looked up and high up the tree I saw a big nest with two young eagles in it. I remembered the Eanglish gentleman in New Orleans who wanted a pair of young eagles for the London Zoo.  He could pay good money. I said to myself: “I shall get up into that tree and get these young eagles.” In twօ minutes I was up in the tree, but It was very difficult to get to the nest. When at last I got there and could look into the nest, I saw the young eagles and also some food for them-meat and fish. The old birds were not there. When I tried to take the youn eagles out of the nest. Suddenly I felt a terrible pain in the back of my head. I looked round and saw the mother eagle. And she was ready to make a second attack.  “It will be better to get down”, I thought and got down onto a lower branch. Here I set and rested. Suddenly I heard a terrible noisefrom below me. I looked and saw water all around me. There were many big trees between me and the river and now they all fell down one after onother into the water. But my tree stood in the water and shook. I understood what it was: a flood of Mississippi. “What could I do? I cannot swim, so I could only sit where I was.All night I waited for help. In the morning I saw a boat on the river, I cried “Help, help”. But they didn’t hear me. Later a second boat passed, then third, then fourth. Every time I cried out, but they didn’t hear me. And so passed my first day on the tree and I was very hungry.

Թարգմանեք տեքստը ամբողջովին  (լավագույն թարգմանությունը կներկայացնենք թարգմանական ստուգատեսին)

Դուրս բերեք անծանոթ բառերը և սովորեք

Կարմիր գույնով նշված նախադասություններին տվեք հատուկ հարցեր (հիշեք, որ հատուկ հարցից հետո դրվում է օժանդակ բայ, բացի who հարցից հետո, եթե նախադասությունը ինքը չունի օժանդակ բայ, եթե օժանդակ բայը անցյալով է, ապա բայը գրվում է ներկա ձևով): 

Գրեք կապույտ գույնով նշված բայերի ներկա կամ անցյալ ձևերը:

part 2

“I remembered that there was some meat and fish in the eagle’s nest. And so I went up to the nest again. The birds attacked me, but I had to fight with them, I got some fish and ate it. Now I was not hungty. But soon I wanted to drink. That was terrible. There was water so near and I couldn’t get it. So I took off my shirt and tied a string to it. I let my shirt fall into the water below. When I got it out, it was fulll of water andcould drink.I lived six long days in the tree. Every day I got up to the nest and found some food there. But I couldn’t stay in the tree all my life, and began to make a plan. I was not afraid of eagels now, we were good friends, they saw that I did nothing bad to the young birds. I knew that eagles have very strong wings, they could carry me over the water to dry land. And I could help them a little, if I moved my arms and legs in the water. So I decided to catch the two old eagles. It was difficult but I did it after some time. Then I took my string and tied four legs together. After this I tied myself to the same string. Then I jumped into the water. My plan was good: The two eagles carried me through the branches down. I was in the water. Now the birds began to beat the water with their wings. I moved my arms and legs and helped them as much as I could. They went to the other side of the river. Very soon I was on dry land.” “And what did you do with their eagles” Did you let them go?” I asked Zeb.

” Of course not, I sold them to the Englishman and got good money for them”, said Zeb.

Ընտրեք ճիշտ պատասխանը

  1. Why did Zeb get on the tree?

a) He wanted to sleep in the tree.

b) He tried to get the young eagles.

c) He wanted to get some apples.

2. Why didn’t he get the young eagles?

a) He didn’t want to take them from thier mother.

b) The young birds fell from the nest.

c) The mother eagle attacked Zeb.

3. What did Zeb suddenly see?

a) The tree fell one after another.

b) The eagles flew from the tree.

c) Some men walked in the forest

4. Why didn’t Zeb get own from the tree?

a) Some animals were under the tree.

b) The tree was very high.

c) There was water all around the tree.

5. Why didn’t the people  in the boat help Zeb?

a) They didn’t hear Zeb.

b) They didn’t want to help.

c) They didn’t know how to help.

Դուրս գրեք նախդիրները —-on, under

Բնութագրեք հերոսին, ինչպիս՞ի մարդ էր (օգտագործեք ձեզ ծանոթ ածականները)

Ձեզ դուր եկա՞վ տեքստը, ին՞չ կուզեիք փոխել, գրեք ուրիշ վերջաբան

Ին՞չ գիտեք Մայն Ռիդի մասին (եթե դժվարանաք, ես կարող եմ ձեզ օգնել)

 

Հունվարի 11-15

Կարդացեք այս տեքստը  Dinah’s New Year Present

  • ​կարդում եք տեքստը, դուրս գրում անծանոթ բառերը
  • դուրս բերեք կամ գունավորեք (կարմիր) ածականները
  • դուրս բերեք բայերը, գրեք ներկա-անցյալ ձևերով
  • կազմեք հատուկ հարցեր (հուսով եմ չեք մոռացել)
  • սովորեք պատմել

Լսեք և դիտեք այս ֆիլմը՝ դասարանում քննարկելու ենք:

Առաջադրանքները կատարել էին՝ Մելքումյան Սվետլաննան, Սարգսյան Էդգարը, Անի Արղությանը

Սպասեք նոր առաջադրանքների

Աշխատանքները տեղադրեք բլոգներում