Ուսումնական նյութեր

Ուսումնական աշուն

3-րդ դասարան

https://animrteyan.wordpress.com/%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4/%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%B6-3-%D6%80%D5%A4-%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6/

4-րդ դասարան

https://animrteyan.wordpress.com/%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4/%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%B6/

5-րդ դասարան

https://animrteyan.wordpress.com/%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4/%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%B6-5-%D6%80%D5%A4-%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6/

Ուսումնական ձմեռ

3-րդ դասարան

https://animrteyan.wordpress.com/%D5%9B%D5%9B%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B1%D5%B4%D5%A5%D5%BC%D5%9B%D5%9B-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE/3-%D6%80%D5%A4-%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6/

4-րդ դասարան

https://animrteyan.wordpress.com/%D5%9B%D5%9B%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B1%D5%B4%D5%A5%D5%BC%D5%9B%D5%9B-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE/4-%D6%80%D5%A4-%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6/

5-րդ դասարան

https://animrteyan.wordpress.com/%D5%9B%D5%9B%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B1%D5%B4%D5%A5%D5%BC%D5%9B%D5%9B-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE/5-%D6%80%D5%A4-%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6/

Ուսումնական ամառ

3-րդ դասարան

https://animrteyan.wordpress.com/%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4/%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BC-2016-3-%D6%80%D5%A4-%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6/

4-րդ դասարան

https://animrteyan.wordpress.com/%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4/%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BC-2016-4-%D6%80%D5%A4-%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6/

5-րդ դասարան

https://animrteyan.wordpress.com/%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4/%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BC-2016-5-%D6%80%D5%A4-%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6/

2-րդ դասարան

Click to access activity-book.pdf

activity-workbook

Click to access activity-book-3.pdf

Activity book 2

3-րդ դասարան

Click to access all-about-me.pdf

Թարգմանություններ

 Առականի ամսագիր https://arakanimskh.wordpress.com/2016/06/05/%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%BF%D5%B6-%D5%B8%D6%82-%D5%A5%D5%A6%D5%A8/

the-fox

carnival

Թարգմանված ֆիլմեր

Նախագծեր

https://animrteyan.wordpress.com/projects/christmas-wishes/

https://animrteyan.wordpress.com/projects/cities-of-the-world-usa/

https://animrteyan.wordpress.com/projects/gianni-rodari/

https://animrteyan.wordpress.com/projects/mothers-day/

https://animrteyan.wordpress.com/projects/my-dreaming-world/

https://animrteyan.wordpress.com/projects/my-favorite-toy/

https://animrteyan.wordpress.com/projects/my-friend/

https://animrteyan.wordpress.com/projects/my-school/

https://animrteyan.wordpress.com/projects/schools-of-the-world/