1-5-րդ դասարաններում փետրվարից-մայիս իրականացվող աշխատանքներ

1-ին դասարան

Առաջին կիսամյակում անցած թեմաների կրկնություն:

Շարունակում ենք որոշ թեմաներ՝

 • Իմ ընտանիքը

http://www.anglomaniacy.pl/familyTopic.htm,

http://www.anglomaniacy.pl/familyPictureTest.htm

 • Դպրոցական իրեր

http://www.anglomaniacy.pl/schoolTopic.htm

Արտաքին տեսքի նկարագրություն

Adjectives words for kids song

Տոներ՝ Easter, Mother’s Day

http://www.anglomaniacy.pl/easterTopic.htm

The Way the Bunny Hops

Mommy song

Զգացմունքի պարզ նկարագրություն

http://www.anglomaniacy.pl/feelingsTopic.htm

Feelings song

Իմ տունը

http://www.angles365.com/classroom/c12house.htm

http://www.anglomaniacy.pl/furnitureTopic.htm

http://www.anglomaniacy.pl/livingRoomTopic.htm

http://www.anglomaniacy.pl/kitchenTopic.htm

2-րդ դասարան

Նախորդ կիսամյակում ան ցած թեմաների կրկնություն:

Շարունակում ենք որոշ թեմաներ

Իմ ընտանիքը

Իմ դպրոցը

Իմ տունը

Իմ սիրած խաղալիքը

Իմ սիրած սպորտաձևը

3-րդ դասարան

Նախորդ կիսամյակում ան ցած թեմաների կրկնություն:

Ուսուցանվող թեմաներ

Տարվա եղանակներ

Ժամանակ

Նախասիրություններ

Ուսումնական առարկաներ

Մասնագիտություն

4-րդ դասարան

Նախորդ կիսամյակում անցած թեմաների կրկնություն:

Լեզվական նյութ՝ /Present Simple, Present Cont. Past tense, Future Tense/

Տարբեր լեզվական կառուցվածքներոց նախադասությունների երկխոսությունների կազմում, փոքրիկ պատմություններ հորինում` <> ,<> և այլն:

5-րդ դասարան

Թեմաներ

 • Ես և իմ շրջապատը
 • Ես, իմ ընկերները, իմ բարեկամները
 • Իմ ընտանիքը
 • Իմ պարտականությունները
 • Իմ բնակարանը
 • Դպրոց
 • Դպրոցական առօրյա
 • Նախասիրություններ, իմ սիրած զբաղմունքը
 • Հագուստ
 • Գնումներ
 • Տարվա եղանակներ և  դպրոցական  արձակուրդ
 • Ճանապարհորդություն (ուսումնական ճամփորդություններ, ճամբարներ)

Շարունակվում են նախորդ կիսամյակում սկսած թարգմանական աշխատանքերը:

<<Անգլերեն+ Մաթեմատիկա>> սովորղները կթարգմանեն մաթեմատիկական առաջադրանքերը և արդյունքում կունենանք առաջադրանքերի փաթեթ:

<<Անգլերեն + Բնագիտություն>> կշարունակվեն նախորդ տարվա աշխատանքները՝ բնագիտական ֆիլմերի թարգմանությունները:

5-րդ դասարանի սովորողները թարգմանում են  2-րդ դասարանցիների հորինած հեքիաթները:

Անգլերեն ռադիո՝ կխոսեն իրենց նախընտրած թեմաների շուրջ:

Առակների թարգմանություններ:

Այլ նախագծեր

<<Ձոն կնոջը>> նախագծի  շրջանակներում սովորողները  paint ծրագրով կնկարեն իրենց մայրիկներին, ապա կձայնագրենք յուրաքանչյուրի բարեմախթանքը և տեսաֆիլմ կպատրաստենք:

<<Ուսումնական գարուն>>

<<Ես  սիրում եմ ամառ>>