1-5-րդ դասարաններում սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում իրականացվող աշխատանքներ

1-ին դասարան

Ողջույնի ձևեր

Hi, Hello, Good bye, The hello song, Gogoe’s Adventures 1, Name song

Ոտանավոր՝ Good Morning

Թվեր

Numbershttp://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/numbers/numbers01.swfhttp://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/numbers/05numbers.swf

0, 5 10 song, Let’s count to 20

Գույներ

The Rainbow Colorshttp://www.angles365.com/classroom/c12colours.htm

Մրգեր, բանջարեղեն

Vegetables, Fruits , Do you like?

Մարմնի մասեր

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/body/descpt01.swf

http://www.angles365.com/classroom/fitxers/1r2n/body/bodyci01.swf

http://www.anglomaniacy.pl/bodyDictionary.htm

Խաղալիքներ

<<Teddy Bear>>, <<My Teddy Bear>>, <<The toy song>>, <<My toys>>, <<Toys>>, <<I like toys>>

Խաղեր խաղ 1, խաղ 2

Ընտանիք

Family gamehttp://www.angles365.com/classroom/c12family.htm

Գրենական պիտույքներ

<School things>Where is it?    School things. Talking flashcards

2-րդ դասարան

1-ին դասարանի թեմաների կրկնություն

One, two, three /poem/

Weather song

Hello, what’s your name?

How are you today?

How old are you?

Good morning

Wake up

Fun action song

Healthy song /fruits and vegetables/

Open shut them

Game for students` Animals

Days of the week and fruits

I can, no I can’t

My house

Խաղեր՝ 1 game, 2 game, 3 game, 4 game, 5 game

Food games- 1, 2

Fruit games- 3, 4

Drinks games- 5, 6

Երգ 1, երգ 2, երգ 3

Տառեր՝  Letter A, Letter A a song, Letter N, Letter N n song, Letter T, Letter T t songLetter B song, Letter B b , Letter L song, Letter L lLetter D d, Letter D song, Letter O o, Letter O song, Letter G g, Letter G song

3-րդ դասարան

Կրկնություն, ամառային արձակուրդների քննարկում, ամփոփում

Ուսուցանվող թեմաներ

  • About myself
  • My family
  • My friend
  • My pet
  • My house
  • I have got/ He, she has got
  • There is/there are

Ամանորյա նախագիծ՝ <<Letter to Santa>>

4-րդ դասարան

Անցած թեմաների կրկնություն

Լեզվական նյութ՝ /Present Simple, Present Cont. Past tense/

Տարբեր լեզվական կառուցվածքներոց նախադասությունների երկխոսությունների կազմում, փոքրիկ պատմություններ հորինում` My school, My Friend, My hobby, My yesterday:

Ամանորյա նախագծեր՝ <<My New Year>>, <<My Christmas tree>>, <<My holidays>>, <<Christmas Greetings>>: Սովորողները գրում են փոքրիկ պատումներ իրենց նախընտրած վերնագրով:

5-րդ դասարան

Թարգմանական աշխատանքներ

<<Անգլերեն+ Մաթեմատիկա>> սովորղները կթարգմանեն մաթեմատիկական առաջադրանքերը և արդյունքում կունենանք առաջադրանքերի փաթեթ:

<<Անգլերեն + Բնագիտություն>> կշարունակվեն նախորդ տարվա աշխատանքները՝ բնագիտական ֆիլմերի թարգմանությունները:

5-րդ դասարանի սովորողները կթարգմանեն 2-րդ դասարանցիների հորինած հեքիաթները:

Անգլերեն ռադիո՝ կխոսեն իրենց նախընտրած թեմաների շուրջ:

Առակների թարգմանություններ:

Բոլոր այս թարգմանական աշխատանքների միջոցով կզարգանա, կհարստանա սովորողների լազվական հմտությունները: