Սեպտեմբեր 2016.ուսումնական օրացույց

Սեպտեմբերի 1-<<Բարև աշուն>> նախագծի մեկնարկ

Սեպտեմբերի 2- Մեդիաուրբաթ ընդհանուր պարապմունք

Սեպտեմբերի 5

  • Հեղինակային կրթական ծրագրերի աշնանային ամենամյա ստեղծագործական 11-րդ հավաքի մեկնարկ. հեղինակային կրթական ծրագրով նորամուտներ

Սեպտեմբերի 7

  • Մանկավարժական աշխատողների ամենշաբաթյա սեմինարներ

Սեպտեմբերի 9

  • Մեդիաուրբաթ ընդհանուր պարապմունք

Սեպտեմբերի 10-Մաշտոցներ սրբավայրի  բարձունքի հաղթահարում

Սեպտեմբերի 14

  • Մանկավարժական աշխատողների ամենշաբաթյա սեմինարներ

Սեպտեմբերի 16

  • Մեդիաուրբաթ ընդհանուր պարապմունք

Սեպտեմբերի 23

  • Մեդիաուրբաթ ընդհանուր պարապմունք
  • Ֆլեշմոբ անգլերեն լեզվից

Սեպտեմբերի 28

  • Մանկավարժական աշխատողների ամենշաբաթյա սեմինարներ

Սեպտեմբերի 30

  • Մեդիաուրբաթ ընդհանուր պարապմունք

Նախագծեր

Լեզվաբանի ակումբի մեկնարկ

Անգլիախոսներ + Մաթեմատիկոսներ նախագծի մեկնարկ

<<Ես>> նախագծի մեկնարկ

<<Անգլերեն + Ուրախ  բնագիտություն>> նախագծի շարունակություն