Ուսուցման երրորդ շրջան

5-2 grade

Ներբեռնեք՝ english mas2

26.05

Ինքնաստուգման արդյոընքները

Նահապետյան Էրիկա- 4

Գրիգորյան Գրիգոր- 13

Արշակյան Հայկ- 9

Հովսեփյան Անահիտ- 13

Համբարձումյան Գայանե- 12

Կարապետյան Էլեն- 13

Սաֆարյան Գայանե- 13

Հովակիմյան Վիգեն- 19

Առուստամյան Արշակ- 15

Մովսիսյան Ռուբեն- 16

 

22.05

Classwork activity`The Discovery of America

Homework` Christopher Columbus’s Voyages /էջ 318, էլ 112/ կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը։

Վարժ. 14 /բանավոր/

Վարժ. 17 /գրավոր/

Վարժ. 20 /գրավոր/

Դիտեք այս ֆիլմերը՝ 1, 2 և պատմեք, թե ինչ նոր տեղեկություն իմացաք Կոլումբոսի մասին։

 

17.05

Classwork activity`  Walt Disney  /pg. 290, el. 84/

Homework   The Discovery of America էջ 312 , էլ․ 106 կարդալ, դուրս գրել անծանոթ բառերը։ Պատասխանելով էջ 314 /էլ 108/ վարժ․ 14 հարցերին գրիր և պատմիր Կոլումբոսի մասին։

Հետևյալ բառերով կազմեք նախադասություններ՝ to discover, seaman, voyage, appear, island

Սովորողների աշխատանքերը՝ My favorite cartoon

Արշակ Առուստամյան

Նարեկ Գրիգորյան

Գայանե Համբարձումյան

Գրիգոր Գրիգորյան

 

15.05

Classwork activity`Special questions

Homework` Walt Disney  /pg. 290, el. 84/ կարդալ, պատմել։

  • Գրել վարժ. 19 /pg 292/
  • Որ՞ն է քո սիրած մուլտֆիլմը, պատմիր քո սիրած մուլտֆիլմի մասին։

10.05

Classwork activity`<>

Homework`<>

03.05

Classwork activity` <>

Homework`<> part 3, 15 245, կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը։

Վարժ. 17, էջ 246 պատասխանել հարցերին /գրավոր/

Գրիր մի փոքրիկ կախարդական պատմություն ըստ մեր տեքստի /10-15 նախադասություն/

Ին՞չ փոխադրամիջոցներ գիտես, գրիր։

Լրացուցիչ աշխատանք

Թարգմանեք հետևյալ մաթեմատիկական խնդիրները

վարժ. 1

վարժ. 2

վարժ. 3

26.04

Classwork activity` <>

Homework`  <>  part 2, էջ 235 կարդալ, պատմել։

Պատասխանել հարցերին 

  1. Where was the magic plane?
  2. Where did Sarah appear?
  3. Whose voice did she hear? And what did it say?
  4. Did she have a map and how could she find the road?
  5. What was in the large room in the Witch’s castle?
  6. Who was  Witch’s friend?

Տվյալ բառերով կազմեք նախադասություններ

steal, magic, believe, kind/ և՛ բարի և՛ տեսակ իմաստով/, find, luggage, to get

Գրեք այս բառերի հականիշերը

ugly, rich, kind, bad, find, easy, right, happy, weak

Գրեք այս բառերի հոմանիշները

beautiful, listen, speak

Կազմեք հատուկ հարցեր

  1. The Queen went to the kitchen.

2. She gave the Prince a silver cup with magic water.

3. She came back a few minutes later.

Թարգմանեք հետևյալ մաթեմատիկական խնդիրները

վարժ. 1

վարժ. 2

վարժ. 3

Այսօր շատ գոհ եմ Վիգենից, Ռուբենից և Մուշեղից։

19.04

Classwork activity՝ Ինքնաստուգման քննարկում։

Homework` Դասը՝ Վերիշագինա դաս. էջ 226 /էլ. 19/ <>  կամ on-line տարբերակը կարդալ, դուրս գրել անծանոթ բառրը։ Կատարեք վարժ. 17/ պատասխանել հարցերին/, 21 /բառերը տեղադրել համապատասխան նախադասություններում/

Ինքնաստուգման արդյունքները

Արշակ -13

Վահան -12

Վւգեն- 18

Լևոն- 6

Գևորգ- 4

Ռուբեն- 13

Գանո- 3

Էլեն- 13

Գայանե Հ. -13

Անահիտ Հ.- 15

Մյուս սովորողները ստանում են անբավարար։

12.04

Classwork activity՝ Revision

Homework` Դասը նույնն է։

Այն սովորողները, ովքեր բլոգներում չեն տեղադրի ինքնաստուգումները միավոր չեն ստանա։

10.04

Classwork activity՝ Դասը՝ Վերիշագինա դաս. էջ 207/ էլ. 210/ «True  Magician»

Homework`  Պատրաստվում եք ինքնաստուգման, կրկնում եք անցյալը։

Արշակը, Լևոնը, Հրաչը, Հայկը, Գրիգորը , Մուշեղը դասին գրեթե միշտ անպատրաստ են գալիս։

05.04

Classwork activity՝ Դասը՝ Վերիշագինա դաս. էջ 207/ էլ. 210/ «True  Magician»

Homework`  Դասը՝ Վերիշագինա դաս. էջ 207/ էլ. 210/ «True  Magician»  պատմել։

Տեքստից դուրս գրել ածականները և դրանցով կազմել նախադասություններ։

03.04

Classwork activity՝ Կրկնություն

Homework`  Դասը՝ Վերիշագինա դաս. էջ 207/ էլ. 210/ «True  Magician»  կարդալ, սովորել նոր բառերը։ Կատարիր վարժ. 11 և 12 /էջ 209-300, /էլ. 212-213/

Վարժ. 11– պատասխանիր հարցերին /բանավոր/

Վարժ. 12 այդ բառերով կազմիր նախադասություններ /գրավոր/

20.03

Classwork activity՝ Հարց ու պատասխան

Homework`   Isaac Newton տեքստը պատմել։

Աղջիկնե՜ր, ապրեք, լավ եք աշխատում։

15.02

Classwork activity`Այս առաջադրանքի  քննարկում։

Homework ՝ Դիտեք այս ֆիլմը, կարդացեք այս տեքստը՝ Isaac Newton, կատարեք այս առաջադրանքը։

13.03

Classwork activity`Special Questions

Homework ՝ Կատարեք այս առաջադրանքը /նախադասությունները գրեք անցյալով, վերջին առաջադրանքը դարձրեք հարցական և ժխտական/

06.03

Classwork activity`  <>  էջ 157, լավ կարդալ /ռադիոնյութ ենք պատրաստելու/  ՛՛This is London՛՛ էջ 165

Homework ՝ <> էջ 173 կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը, կազմել հարցեր /Who?, What?, Where?…./

01.03

Classwork activity՝ ստեղծագործական ածխատանք՝ <>, <>, <>

Homework ՝ <>  էջ 157, լավ կարդալ /ռադիոնյութ ենք պատրաստելու/  ՛՛This is London՛՛ էջ 165 կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը։

27.02

Classwork activity՝ <> էջ 147 և <> էջ 152

Homework`Ըստ մեր տեքստի ՝A Burglar in the house    գրեք շարադրություն <> վերնագրով, օգտագործեք տեքստի բառերը /գրում եք ինքնուրույն/

Աղջիկներ, այդպես շարունակեք, ապրեք…

22.02

Classwork activity՝ Վերիշագինա դաս. էջ՝ 133, <>

Homework`  <> էջ 147 և <> էջ 152  կարդալ, սովորել նոր բառերը։

Երկու տեքստերին փորձեք հարցեր տալ։ Հիշեցնում եմ հարցերը /What, Where, When, Who, Why, How, How many, much, Whose/

Սիրելիներս, գրավոր աշխատանքները կատարում են բոլորը, բայց ձեր դասարանում աշխատում են միայն Վիգենը, Վահանը, արդեն Նարեկը, Հ. Անահիտը, Էլենը….. Շա՛տ դժգոհ եմ Արշակից, Լևոն, Հրաչ ին՚չ է կատարվում….

20.02

Classwork activity՝  The Carnival տեքստի ամփոփում։

Homework` Վերիշագինա դաս. էջ՝ 133, <> կարդալ, պատմել, սովորել անծանոթ բառերը: Էջ 135 վարժ. 1-ի  բառերով /նախդիրներով-prepositions/ կազմեք մեկական  նախադասություններ:

15.02

Classwork activity՝  The Carnival կարդա, քննարկել, թարգմնել

Homework` The Carnival շարունակում ենք այս տեքստը, բոլոր բառերի թարգմանություները դուրս գրել, սովորել: Դուրս եք գրում 5-10 /ով ինչքան կարող է/ նախադասություններ և գրե մեզ ծանոթ ժամանակաձևերով /ներկա, ներկա շարունակական, անցյալ, ապառնի/

08.02

Classwork activity՝ Վերիշագինա դաս. <> էջ՝ 118 տեքստի քննարկում:

Homework` The Carnival /Բարեկենդան/ բոլորդ գիտեք, կարդացել եք Հվ. Թումանյանի <<Բարեկենդան>> ստեղծագործությունը, քանի որ շուտով Թումանյանական օրերը մոտենում են, եկեք անգլերեն լեզվով կարդանք, համեմատենք և սովորենք: /դուրս գրել անծանոթ բառերը և կարդալ/

Գրել <> վերնագրով շարադրություն, օգտագործելով մեր նախորդ տեքստի մեջ գործածվող նախդիրները /Prepositions/` in, on, in front of, behind, near, in the middle of և այլն:

06.02

Classwork activity՝  կրկնություն

Homework` Վերիշագինա դաս. <> էջ՝ 118, կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը։

01.02

Classwork activity` Revision

Homework` Round up 3 գրքից էջ 22, վարժ. 5, 6։

30.01.2017

Classwork activity` կրկնություն

Homework` կրկնություն