Ուսուցման երրորդ շրջան

5-1 grade

Ներբեռնեք՝ english mas2

26.05

Ինքնաստուգման արդյոընքները

Բաղդասարյան Նոռա -12

Փամբուկյան Թիլա- 14

Պետրոսյան Մարգարիտա- 14

Փաշինյան Շուշան- 17

Բոյաջյան Սիմոն- 18

Սահակյան Սաթենիկ- 6

Մուրադյան Գոռ- 6

Մնացականյան Էրիկ- 6

Գոմցյան Կարինե- 18

Մկրտչյան Մառա- 16

Արզումանյան Ալինա- 18

Այվազյան Տիգրան- 17

Ստեփանյան Գարեգին- 18

19.05

Classwork activity` The Discovery of America

Homework The Discovery of America շարունակում ենք այս տեքստը, կարող  եք հետաքրքիր տեղեկություն գտնել Ամերիկայի մասին։

17.05

Classwork activity` ներկայացման փորձ

Homework   The Discovery of America էջ 312 , էլ․ 106 կարդալ, դուրս գրել անծանոթ բառերը։ Պատասխանելով էջ 314 /էլ 108/ վարժ․ 14 հարցերին գրիր և պատմիր Կոլումբոսի մասին։

Հետևյալ բառերով կազմեք նախադասություններ՝ to discover, seaman, voyage, appear, island

10.05

Classwork activity`Special questions

Homework` <> /pg. 290, el. 84/ կարդալ, պատմել։

  • Գրել վարժ. 19 /pg 292/
  • Որ՞ն է քո սիրած մուլտֆիլմը, պատմիր քո սիրած մուլտֆիլմի մասին։

03․05

Classwork activity` <>

Homework`<> part 3, 15 245 պատմել։

Գրեք փոքրիկ շարադրություն  <>վերնագրով։

28.04

Classwork activity` <>

Homework`<> part 3, 15 245, կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը։

Վարժ. 17, էջ 246 պատասխանել հարցերին /գրավոր/

Գրիր մի փոքրիկ կախարդական պատմություն ըստ մեր տեքստի /10-15 նախադասություն/

Ին՞չ փոխադրամիջոցներ գիտես, գրիր։

Աղջիկներ ուղարկեք թարգմանված առակները։

Չեն աշխատում Վահանը, Գոռը, Սիմոնը, Սամվելը, Գագիկը, Գարեգինը։

26.04

Classwork activity` <>

Homework`  <>  part 2, էջ 235 կարդալ, պատմել։

Պատասխանել հարցերին 

  1. Where was the magic plane?
  2. Where did Sarah appeared?
  3. Whose voice did she hear? And what did it say?
  4. Did she have a map and how could she find the road?
  5. What was in the large room in the Witch’s castle?
  6. Who was  Witch’s friend?

Տվյալ բառերով կազմեք նախադասություններ

steal, magic, believe, kind/ և՛ բարի և՛ տեսակ իմաստով/, find, luggage, to get

Գրեք այս բառերի հականիշերը

ugly, rich, kind, bad, find, easy, right, happy, weak

Գրեք այս բառերի հոմանիշները

beautiful, listen, speak

19.04

Classwork activity՝ Դասը՝ Վերիշագինա դաս. էջ 207/ էլ. 210/ «True  Magician»

Homework` Դասը՝ Վերիշագինա դաս. էջ 226 /էլ. 19/ <>  կամ on-line տարբերակը կարդալ, դուրս գրել անծանոթ բառրը։ Կատարեք վարժ. 17/ պատասխանել հարցերին/, 21 /բառերը տեղադրել համապատասխան նախադասություններում/

12.04

Classwork activity՝ Դասը՝ Վերիշագինա դաս. էջ 207/ էլ. 210/ «True  Magician»

Homework`  Դասը՝ Վերիշագինա դաս. էջ 207/ էլ. 210/ «True  Magician»  պատմել։

Տեքստից դուրս գրել ածականները և դրանցով կազմել նախադասություններ։

05.04

Classwork activity՝ Կրկնություն

Homework`  Դասը՝ Վերիշագինա դաս. էջ 207/ էլ. 210/ «True  Magician»  կարդալ, սովորել նոր բառերը։ Կատարիր վարժ. 11 և 12 /էջ 209-300, /էլ. 212-213/

Վարժ. 11– պատասխանիր հարցերին /բանավոր/

Վարժ. 12 այդ բառերով կազմիր նախադասություններ /գրավոր/

22.03

Classwork activity՝  Isaac Newton

Homework` Դասարանում սկսել ենք թարգմանել առակներ, յուրաքանչյուրդ ավարտեք ձեր ընտրած առակը, նկարեք, գրեք անծանոթ բառերը և տեղադրեք բլոգներում։

17.03

Classwork activity՝ Հարց ու պատասխան

Homework`   Isaac Newton տեքստը պատմել։

15.02

Classwork activity`Այս առաջադրանքի  քննարկում։

Homework ՝ Դիտեք այս ֆիլմը, կարդացեք այս տեքստը՝ Isaac Newton, կատարեք այս առաջադրանքը։

03.03

Classwork activity՝ Թարգմանության քննարկում

Homework`  <> էջ 147 և <> էջ 152  պատմել։

01.03

Classwork activity՝ <>

Homework`  <> էջ 147 և <> էջ 152  կարդալ, սովորել նոր բառերը։

Թարգմանեք հետևյալ առակը՝ Clever Thief

24.02

Classwork activity` Clever Cats տեքստը և ներկայացման փորձ։

Homework` Վերիշագինա դաս. էջ՝ 133, <> կարդալ, պատմել, սովորել անծանոթ բառերը: Դուրս գրեք նախդիրները /prepositions -in, behind և այլն/

Թարգմանեք այս առակը՝ Honesty is the Best Policy

22.02

Classwork activity՝ Revision

Homework` The Carnival շարունակում ենք այս տեքստը:

Երեխաներ ջան, կարդացեք Clever Cats տեքստը /ռադիո ենք պատրաստելու/

17.02

Classwork activity՝  The Carnival

Homework` The Carnival շարունակում ենք այս տեքստը, յուրաքանչյուրդ կսովորեք ձեր հատվածը մեդիաներկայացման համար։

15.02

Classwork activity՝  The Carnival կարդալ, քննարկել, թարգմնել

Homework` The Carnival շարունակում ենք այս տեքստը, բոլոր բառերի թարգմանություները դուրս գրել, սովորել: Դուրս եք գրում 5-10 /ով ինչքան կարող է/ նախադասություններ և գրե մեզ ծանոթ ժամանակաձևերով /ներկա, ներկա շարունակական, անցյալ, ապառնի/

10.02

Classwork activity` The Carnival տեքստի քննարկում։

Homework` Շարունակում ենք The Carnival տեքստը։

08.02

Classwork activity՝ Վերիշագինա դաս. <> էջ՝ 118 տեքստի քննարկում:

Homework` The Carnival /Բարեկենդան/ բոլորդ գիտեք, կարդացել եք Հվ. Թումանյանի <<Բարեկենդան>> ստեղծագործությունը, քանի որ շուտով Թումանյանական օրերը մոտենում են, եկեք անգլերեն լեզվով կարդանք, համեմատենք և սովորենք: /դուրս գրել անծանոթ բառերը և կարդալ/

Գրել <> վերնագրով շարադրություն, օգտագործելով մեր նախորդ տեքստի մեջ գործածվող նախդիրները /Prepositions/` in, on, in front of, behind, near, in the middle of և այլն:

03.02

Classwork activity՝ հարց ու պատասխան, բանավոր խոսք, կրկնություն

Homework` Վերիշագինա դաս. <> էջ՝ 118, կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը։

01.02.2017

Classwork activity` Revision

Homework` Round up 3 գրքից էջ 22, վարժ. 5, 6։