Ուսուցման երրորդ շրջան

4-2 grade

Ներբեռնեք դասագիրքը՝ verishagina mas 2,   verishagina-3-mas-3

26.05

Ինքնաստուգման արդյունքերը

Պողոսյան Հայկ-0

Խաչատրյան Արփինե-17

Առուստամյան Մանե-13

Մեսրոբյան- Ալֆրեդո- 18

Ասատրյան Նանե- 18

Միքայելյան Մերի- 12

Մանուկյան Ժորա- 18

Արշակյան Արայիկ- 19

Ղահրամանյան Սոս- 20

Անդրեասյան Դավիթ- 13

18.05

Classwork activity՝ վարժ. 11 /էջ 256, էլ. 9

Homework՝  /էջ 260, էլ․13, նայեք վարժ․ 2-ի նկարներին, գրեք ինչ եք տեսնում, նկարագրեք և պատմելով գրեք, թե տարվա որ եղանակն եք սիրում և ինչու:

16.05

Classwork activity՝ <<Mother’s birthday>>

Homework՝  վարժ. 11 /էջ 256, էլ. 9/  կարդալ, մտածել համապատասխան վերնագիր։

Պատասխանիր հարցերին

 1. What did the man have?
 2. Did the wife take care of a bird?
 3. Where did the man go and why?
 4. What did he put on?
 5. Was the bird hungry and thirsty, when the man was away?
 6. Where was the bird?
 7. What did the bird give a man?
 8. What did the wife do?
 9. Can you describe /նկարագրել/ the wife?

Անծանոթ բառեր

dearly-քնքշորեն

take care-խնամել

put on-հագնել

throw out- դուրս նետել

at last-վերջապես

basket-զամբյուղ

forest-անտառ

large-մեծ

full of gold- ոսկով լի

quickly-արագ

leaves-տերևներ

11.05

Classwork activity՝  Future Tense

Homework՝  գրեք այս վարժությունը / հիշեք՝ I am a teacher. I will be a teacher. Will I be a teacher? She closes the door. She will close the door./

04.05

Classwork activity՝էջ 245 վարժ 10

Homework՝ էջ 245 վարժ 10 պատմել։

Հետևյալ նախադասությունները գրեք տարբեր ժամանակաձևերով /ներկա, ներկա շարունակական, անցյալ/

 1. She /go/ to the cinema.
 2. I / take care/ about my mother.
 3. She / give/ me her book.
 4. They / play/ in the garden.

Այսօր գոհ եմ  Արայիկից, Ժորայից և Ալֆրեդոյից։

02.05

Classwork activity՝ <At the shop>>

Homework՝ էջ 245 վարժ 10 կարդա և մտածիր համապատասխան վերնագիր։

Անծանոթ բառեր

overcoat-վերարկու

indeed-իսկապես

need-անհրաժեշտություն, պետք է

take care- խնամել

over there-այնտեղ

 • Լրացրու էջ 247 խաչբառը` Puzzle time
 • Round up գիրք էջ 125 վարժ. 1, 2 /նայելով նկարներին գրիր ածականների աստիճանները/, էջ 126 վարժ. 4

Հիշեք- Remember

good- լավ-better-ավելի լավ-the best-ամենալավ

bad-վատ-worse-ավելի վատ- the worst-ամենավատ

18.04

Classwork activity`աշխատանք բլոգներում։

Homework՝ կրկնեք անցածը՝ ինքնաստուգում ենք գրելու։

13.04

Classwork activity`<<A Good Idea>> /էջ 102 էլ, գրքային 221/

Homework՝ Դասարանում խոսել ենք , թե ինչպես են նշում Զատիկ տոնը Անգլիայում, կարդացել ենք այս տեքստը՝ Easter In UK  և թարգմանել:

Պատասխանելով այս հարցերին՝ պատմիր թե ինպես եք նշում Զատիկը, արդյոք սիրում եք այդ տոնը։

 1. Do you like Easter?
 2. When do people celebrate Easter festival?
 3. What do you do on Easter Day?
 4. Say what symbols do you know as an Easter symbols?
 5. Do you paint, color the eggs?
 6. What sweets do you make that day?
 7. What games do you play?
 8. Make  photo and post on your blog. /տեղադրիր բլոգում/

11.04

Classwork activity`<<A Good Idea>>

Homework՝  <<Pif>> ՝/ էջ  225, էլ. 106/ կարդալ և քանի որ շատ հեշտ է նաև պատմել։

Ակտիվ սովորող՝ Նանե

Դասին պատրաստ չէր՝ Մերին

06.04

Classwork activity` «Why Rabbits have got short tails»

Homework՝ <<A Good Idea>> /էջ 102 էլ, գրքային 221/   պատմել:

Հետևյալ բառերով կազմեք նախադասություններ՝ short, hot, interesting, wonderful-հրաշալի, sad-տխուր

04.04

Classwork activity` «Why Rabbits have got short tails» էջ 211/էլ.92/:

Homework՝ Լրացրեք այս թերթիկը։

Պատասխանեք հարցերին

 1. Who was Bunny?
 2. Did he have a tail?
 3. Who was going shopping?
 4. What can you tell /պատմել/ about the fox’s tail?
 5. Did the fox buy a tail for Bunny?
 6. Who gave Bunny the tail?
 7. Do you like this story?

Դասին պատրաստ էին՝ Ժորան, Նանեն, Սոսը

23.03

Classwork activity՝ > էջ 207

Homework՝ «Why Rabbits have got short tails» էջ 211/էլ.92/ կարդալ և պատմել։

21.03

Classwork activity՝ <> էջ 199

Homework՝ <> էջ 207 /էլ. 88/ վարժ կարդալ։

Հուշում՝ India- Հնդկաստան

Լավագույն սովորողներ՝ Արայիկ, Սոնա, Արփինե, Հայկ, Սոս

16.03

Classwork activity՝  Քննարկում ենք  առաջադրանքը

Homework՝   <> էջ 199 պատմել։  Տեքստը գրեք անցյալով։

14.03

Classwork activity՝    <>

Homework՝  Կատարեք այս առաջադրանքը /նախադասությունները գրեք անցյալով, վերջին առաջադրանքը դարձրեք հարցական և ժխտական/

09.03

Classwork activity՝ <> էջ 192

Homework՝ <> էջ 192 պատմել։

Լրացուցիչ աշխատանք

Կատարեք այս առաջադրանքը / 1-ը գրեք անցյալ ձևերը, 2- ը նախադասությունները գրեք անցյալով, 3-ը դարձրեք  ժխտակական, 4-ը դարձրեք հարցական/

07.03

Classwork activity՝ «Gaston» էջ 185:

Homework՝  <> էջ 192 կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը։

Անխանոթ բառեր

come up-մոտենալ

last month-անցած ամիս

bring-բերել

cookies-թխվածքներ

think- thought-մտածել

of course- իհարկե

4-2 grade

02.03

Classwork activity՝ «Gaston» էջ 185:

Homework՝ Round up  գիրք, էջ 102, վարժ. 2 նախադասությունները դարձրեք անցյալ

27.02

Classwork activity՝ «Gaston» էջ 185:

Homework՝ «Gaston» էջ 185 պատմել։

23.02

Classwork activity՝ At the Zoo’ part 2 /էջ 180/

Homework՝ «Gaston» էջ 185 կարդալ, սովորել նոր բառերը։

Լրացուցիչ աշխատանք՝ վարժ. 1, վարժ. 2

Գրեք շարադրություն «Why do I like spring?» կամ «I like spring» վերնագրով։

Կեցցե՛ք Սոնա, Արայիկ

21.02

Classwork activity՝ ”At the Zoo” էջ՝ 174

Homework` ‘At the Zoo’ part 2 /էջ 180/ կարդալ, սովորել նոր բառերը, դերանունները։

Անծանոթ բառեր

six or eight time a day-օրը վեցից ութ անգամ

to feed-կերակրել

warm-տաք

bottle-շիշ

to go back-վերադառնալ, հետ գնալ

a lot of time-շատ ժամանակ

16.02

Classwork activity` Վերիշագինա դաս, էջ 164 << The Funny animal>>

Homework` ”At the Zoo” էջ՝ 174, լավ կարդա, պատմել, սովորե նոր բառերը, տեքստը գրել ներկա և ներկա շարունակական ժամանակով /որ նախադասությունները հնարավոր է/:

14.02

Classwork activity` Վերիշագինա դաս, էջ 164 << The Funny animal>>

Homework`էջ169<> part 2 կարդա, սովորել նոր բառերը։ Այս տեքստի 1-2 մասերից դուրս գրել ներկայով, ներկա շարունակականով և անցյալժամանակով նախադասությոյններ, յուրաքանչյուրը գրել համապատասխան գույներով։

09.02

Classwork activity` Վերիշագինա դաս. էջ 159, վարժ. 7 քննարկում:

Homework` Վերիշագինա դաս, էջ 164 << The Funny animal>> կարդալ և պատմել:

Ըստ մեր տեքստի գրեք փոքրիկ շարադրություն  Letter to my friend վերնագրով։

07.02

Classwork activity` Բանավոր խոսք, հարց ու պատասխան։

Homework` Վերիշագինա դաս. էջ 159, վարժ. 7 կարդալ և պատմել։

02.02

Classwork activity` Revision

Homework` Round up 2 գրքից էջ 45, վարժ. 2, էջ 46 վարժ. 4,5 / կրկնում ենք ներկա ժամանակը/

31.01.2017

Classwork activity` Կրկնություն

Homework` Կրկնություն ներկա, ներկա շարունակական, անցյալ ժամանակաձևերը։