Ուսուցման երրորդ շրջան

4-1 grade

Ներբեռնեք դասագիրքը verishagina mas 2 ,   verishagina-3-mas-3

26.05

Ինքնաստուգման արդյունքերը

Սուսաննա Բալախչյան-17

Հովսեփյան Գարիկ- 7

Գյոզալյան Անի-16

Համբարձումյան Սվետլաննա-18

Երվանդյան Երվանդ- 16

Աբրահամյան Մարիա- 19

Հովհաննիսյան Դավիթ- 7

Ղազարյան Նարե- 17

Ղազարյան Զավեն- 17

Կարսեցյան Միհրան- 18

Գրիգորյան Դավիթ- 17

Գրիգորյան Սյուզան- 18

Պողոսյան Միլենա-16

Հովհաննիսյան Լալա- 14

Մադոյան Մարի-19

Անդրեասյան Օֆելյա-20

Արևշատյան Լիլիթ-19

Մեհրաբյան Սոնա- 19

 

 

23.05

Classwork activity` Speaking about seasons

Homework` On a Farm /էջ 301, էլ. 53/ կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը։

 

17.05

Classwork activity՝ վարժ. 11 /էջ 256, էլ. 9

Homework՝  /էջ 260, էլ․13, նայեք վարժ․ 2-ի նկարներին, գրեք ինչ եք տեսնում, նկարագրեք և պատմելով գրեք, թե տարվա որ եղանակն եք սիրում և ինչու /դասարանում բանավոր արել ենք/

Նախորդ դասի տեքստի /վարժ. 11,էջ 256, էլ. 9/ բառերը  փոխելով ստացեք նոր հեքիաթ։ Ահա ձեզ օգնող բառեր (կարող եք այլ բառեր գործածեք)

a dog, a cat, or a goose, a girl, a boy or other animals, garden, kitchen, field, kindegarden, cake, cookies, supermarket, silver, snake, frog

“My summer holiday” շարադրությունը որոշ սովորողներ չեն գրել, սպասում եմ․․․․․

16.05

Classwork activity՝ <<Mother’s birthday>>

Homework՝  վարժ. 11 /էջ 256, էլ. 9/  կարդալ, մտածել համապատասխան վերնագիր։

Պատասխանիր հարցերին

 1. What did the man have?
 2. Did the wife take care of a bird?
 3. Where did the man go and why?
 4. What did he put on?
 5. Was the bird hungry and thirsty, when the man was away?
 6. Where was the bird?
 7. What did the bird give a man?
 8. What did the wife do?
 9. Can you describe /նկարագրել/ the wife?

Անծանոթ բառեր

dearly-քնքշորեն

take care-խնամել

put on-հագնել

throw out- դուրս նետել

at last-վերջապես

basket-զամբյուղ

forest-անտառ

large-մեծ

full of gold- ոսկով լի

quickly-արագ

leaves-տերևներ

Դասարանում գրել ենք My summer holidays վերնագրով շարադրություն, մի քանի սովորողների աշխատանքներ ստուգել եմ, մյուսները ավարտեն և ուղարկեն ինձ։ Աշխատանքերը տեղադրեք բլոգներում։

03․05

Classwork activity՝  Future Tense

Homework՝  գրեք այս վարժությունը / հիշեք՝ I am a teacher. I will be a teacher. Will I be a teacher? She closes the door. She will close the door./

Դասը՝ <<Mother’s birthday>> /էջ էլ. 3, գրքային 260/ կարդալ, պատմել/

02.05

Classwork activity՝էջ 245 վարժ 10

Homework՝ էջ 245 վարժ 10 պատմել։

Հետևյալ նախադասությունները գրեք տարբեր ժամանակաձևերով /ներկա, ներկա շարունակական, անցյալ/

 1. She /go/ to the cinema.
 2. I / take care/ about my mother.
 3. She / give/ me her book.
 4. They / play/ in the garden.

26.04

Classwork activity՝ >

Homework՝ էջ 245 վարժ 10 կարդա և մտածիր համապատասխան վերնագիր։

Անծանոթ բառեր

overcoat-վերարկու

indeed-իսկապես

need-անհրաժեշտություն, պետք է

 • Լրացրու էջ 247 խաչբառը` Puzzle time
 • Round up գիրք էջ 125 վարժ. 1, 2 /նայելով նկարներին գրիր ածականների աստիճանները/, էջ 126 վարժ. 4

Հիշեք- Remember

good- լավ-better-ավելի լավ-the best-ամենալավ

bad-վատ-worse-ավելի վատ- the worst-ամենավատ

25.04

Classwork activity՝ <> ՝/ էջ  225, էլ. 106/

Homework՝  <> Էլ․ 121,  գրքով՝ 239, վարժ․ 7 կարդալ:

19.04

Classwork activity ՝ Revision

Homework՝  <> ՝/ էջ  225, էլ. 106/ կարդալ և քանի որ շատ հեշտ է նաև պատմել։

Ինքնաստուգման արդյունքները

Դավիթ Գ.- 15

Օֆելյա- 20

Գարիկ – 13

Զավեն- 20

Սյուզան- 16

Միհրան- 15

Միլենա- 14

Մարիա-20

Սվետլաննա- 17

Ռուբեն- 14

Նարե-17

Երբանդ- 13

Սուսան- 16

Անի- 19-ումից արտագրել էիր , դու- 13

Դավիթ Հ. -0

Նարեկ- 19-ով գրել է, իսկ դու- 0/

Սոնա- 19

Լիլիթ-11

Լալա- 7

18.04

Classwork activity`Գրավոր աշխատանք

Homework՝  <> ՝/ էջ  225, էլ. 106/ կարդալ և քանի որ շատ հեշտ է նաև պատմել։

Կրկնեք անցածը՝ ինքնաստուգում ենք գրելու։

12.04

Classwork activity`<> /էջ 102 էլ, գրքային 221/

Homework՝ Դասարանում խոսել ենք , թե ինչպես են նշում Զատիկ տոնը Անգլիայում, կարդացել ենք այս տեքստը՝ Easter In UK  և թարգմանել:

Պատասխանելով այս հարցերին՝ պատմիր թե ինպես եք նշում Զատիկը, արդյոք սիրում եք այդ տոնը։

 1. Do you like Easter?
 2. When do people celebrate Easter festival?
 3. What do you do on Easter Day?
 4. Say what symbols do you know as an Easter symbols?
 5. Do you paint, color the eggs?
 6. What sweets do you make that day?
 7. What games do you play?
 8. Make  photo and post on your blog. /տեղադրիր բլոգում/

11.04

Classwork activity` «Why Rabbits have got short tails»

Homework՝ <> /էջ 102 էլ, գրքային 221/   պատմել:

Հետևյալ բառերով կազմեք նախադասություններ՝ short, hot, interesting, wonderful-հրաշալի, sad-տխուր

05.04

Classwork activity` «Why Rabbits have got short tails» էջ 211/էլ.92/:

Homework՝«Why Rabbits have got short tails» պատմել։

04.04

Classwork activity` Կրկնություն

Homework՝«Why Rabbits have got short tails» էջ 211/էլ.92/:

Լրացրեք այս թերթիկը։

Պատասխանեք հարցերին

 1. Who was Bunny?
 2. Did he have a tail?
 3. Who was going shopping?
 4. What can you tell /պատմել/ about the fox’s tail?
 5. Did the fox buy a tail for Bunny?
 6. Who gave Bunny the tail?
 7. Do you like this story?

22.03

Classwork activity՝  Աշխատանք բլոգներում։

Homework` Դասարանում սկսել ենք թարգմանել առակներ, յուրաքանչյուրդ ավարտեք ձեր ընտրած առակը, նկարեք, գրեք անծանոթ բառերը և տեղադրեք բլոգներում։

21.03

Classwork activity՝   <> էջ 199

Homework՝  Թարգմանում ենք այս առակները՝ The dog and his master, The wolf and the lamb /ավարտեք թարգմանությունները և ուղարկեք ինձ/

Բոլոր սովորողները կատարել էին աշխատանքը բացի հետևյալ սովորողներից՝ Ռուբեն Թադևոսյան, Դավիթ Գրիգորյան, Լալա Հովհաննիսյան, Գարիկ Հովսեփյան,Դավիթ Հովհաննիսյան

15.03

Classwork activity՝  Քննարկում ենք  առաջադրանքը 

Homework՝   <> էջ 199 պատմել։ Դասարանում գրել ենք “My favorite animal” վերնագրով պատմություն, կան մարդիկ, ովքեր չեն ավարտել, ավարտեք, նկարեք և տեղադրեք բլոգներում/։

14.03

Classwork activity՝    <>

Homework՝  Կատարեք այս առաջադրանքը /նախադասությունները գրեք անցյալով, վերջին առաջադրանքը դարձրեք հարցական և ժխտական/

Գրեթե բոլորիցդ շատ գոհ եմ, հատկապես՝ Մարիաից, Լիլիթից, Օֆելյայից, Սվետլաննայից, Միլենայից, Սուսաննայից, ապրես Անի ջան շարունակիր շատ աշխատել…

07.03

Classwork activity՝ «Gaston» էջ 185:

Homework՝  <> էջ 192 կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը։

Անխանոթ բառեր

come up-մոտենալ

last month-անցած ամիս

bring-բերել

cookies-թխվածքներ

think- thought-մտածել

of course- իհարկե

01.03

Classwork activity՝ «Gaston» էջ 185:

Homework՝ Round up  գիրք, էջ 102, վարժ. 2 նախադասությունները դարձրեք անցյալ, այնուհետ հարցական և ժխտական /հիշեցնում եմ, հարցականը կազմում ենք Did բառի օգնությամբ, իսկ անցյալով բայը դառնում է ներկա, օրինակ՝ I played. Did I play? I didn’t play./

28.02

Classwork activity՝ «Gaston» էջ 185:

Homework՝ «Gaston» էջ 185 պատմել։

Շա՜տ ապրեք …

22.02

Classwork activity՝ At the Zoo’ part 2 /էջ 180/

Homework՝ «Gaston» էջ 185 կարդալ, սովորել նոր բառերը։

Լրացուցիչ աշխատանք՝ վարժ. 1, վարժ. 2

Կեցցե՛ք լավ եք աշխատում։

21.02

Classwork activity՝ ”At the Zoo” էջ՝ 174

Homework‘At the Zoo’ part 2 /էջ 180/ կարդալ, սովորել նոր բառերը, դերանունները։

Անծանոթ բառեր

six or eight time a day-օրը վեցից ութ անգամ

to feed-կերակրել

warm-տաք

bottle-շիշ

to go back-վերադառնալ, հետ գնալ

a lot of time-շատ ժամանակ

15.02

Classwork activity` Վերիշագինա դաս, էջ 164 << The Funny animal>>

Homework` ”At the Zoo” էջ՝ 174, լավ կարդա, պատմել, սովորե նոր բառերը, տեքստը գրել ներկա և ներկա շարունակական ժամանակով /որ նախադասությունները հնարավոր է/:

Այսօր շատ լավ աշխատել են՝ Օֆելյան, Սվետլաննան, Լիլիթը, Միհրանը, Մարին, Դավիթը

14.02

Classwork activity` Վերիշագինա դաս, էջ 164 << The Funny animal>>

Homework`էջ169<> part 2 կարդա, սովորել նոր բառերը։ Այս տեքստի 1-2 մասերից դուրս գրել ներկայով, ներկա շարունակականով և անցյալժամանակով նախադասությոյններ, յուրաքանչյուրը գրել համապատասխան գույներով։

Կեցցե՛ք Օֆելյա, Սվետլաննա, Սյուզան, Մարի Մ. Սոնա

08.02

Classwork activity` Վերիշագինա դաս. էջ 159, վարժ. 7 քննարկում:

Homework` Վերիշագինա դաս, էջ 164 << The Funny animal>> կարդալ և պատմել:

07.02

Classwork activity` Բանավոր խոսք, հարց ու պատասխան, Դպիրյան ֆլեշմոբի շրջանակներում անգլերեն լեզվով հոդվածի քննարկում:։

Homework` Վերիշագինա դաս. էջ 159, վարժ. 7 կարդալ և պատմել։

01.02

Classwork activity՝ Revision

Homework`Round up 2 գրքից էջ 45, վարժ. 2, էջ 46 վարժ. 4,5 / կրկնում ենք ներկա ժամանակը/

31.01.2017

Classwork activity` Կրկնություն

Homework` Կրկնություն ներկա, ներկա շարունակական, անցյալ ժամանակաձևերը։