«Մխիթար Սեբաստացի» Կրթահամալիր, Արևելյան Դպրոց

 


06.02-10.02

Դասը՝ <<A Barking Dog doesn’t Bite>> կարդալ, սովորել նոր բառերը:

Թարգմանեք հետևյալ նախադասությունները /գրավոր/

Ես կարող եմ չմուշկներով սահել:

Նա լավ պարում է:

Մենք գնում ենք սահադաշտ:

Իմ ընկերը կարող է երգել:

03.02

Դասը՝<< On the Skating Rink>> կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը։

Անծանոթ բառեր

skating rink- սահադաշտ

us-մեզ

ice-սառույց

to skate- չմուշկներով սահել

on and on-անընդհատ, շարունակ

clumsy-անշնորհք, անզգույշ

even-նույնիսկ

stand-կանգնել

help-օգնել

together-միասին

don’t worry- մի անհանգստանա

01.02

Classroom activity՝ Նախադասությունները դարձրեք հարցական և ժխտական:

1. Bobby-Doggy is little white and grey dog.

2. The ball is in the basket.

3. I can rum and jump.

4. They are happy.

Homework՝ Պատասխանեք հարցերին։

1. Who /ով/ is Bobby-Doggy?

2. Is Bobby-Doggy a black dog?

3. Where /որտեղ/ is the ball.?

4. Does Bobby-Doggy want to play with the ball?

5. Are Nick and the dog happy?

30.01

Classroom activity` Կրկնություն

Homework` Դասը՝ <<Bobby-Doggy>> էջ 105 փորձում եք պատմել /տեքստը ծանոթ է, որովհետև սովորել էինք/։Դավիթ Մեհրաբյան

Արևելյան դպրոց, 4-1 դասարան

Irina Apoyan

Mkhitar Sebastatsi Educomplex

Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

Հոգևոր-մշակութային կայք - Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

englishclubmskh

"Մխիթար Սեբաստացի" կրթահամալիր

Հայրենագետիկ-բնագետիկի բլոգ

Մխիթար Սեբաստացի կ/հ... Ծիպուկ-ծիպուկ ուսումնասիրենք, ճանաչենք և պահպանենք մեր հայրենի ամեն մի փոքրիկ անկյուն....

«Թարգմանական» բլոգ

«Մխիթար Սեբացտացի» կրթահամալիր Նոր դպրոց

Гаяне Парванян

Образовательный комплекс "Мхитар Себастаци"

%d bloggers like this: