Փետրվար

28-01

The Liar պատմել։

Հետևյալ բառերով կազմեք նախադասություններ/ օգտագործում եք ներկա, անցյալ և ապառնի ժամանակաձևերը/

announce, kingdom, shepherd, patch, correct, heavy storm

5-1 դասարանում աշխատում են միայն՝ Հակոբը, Ավագը, Գոռը, Դավիթ և Միքայել, Տաթև, Արինա, Անժելա

21-22

The Liar կարդալ, դուրս գրել անծանոթ բառերը, սովորել։

Առաջադրանք /ապառնի ժամանակ/

14.02

Brother Ax  տեքստից ընտրեք 5 նախադասություն և գրեք ապառնի ժամանակով։

Օրինակ՝

I read a book.

I will read a book. Will I read a book?

I will not/ won’t read.

Ապառնիի հետ օգտագործում ենք`  tomorrow, next day, month, years, later բառերը։

07.02

Brother Ax սովորել անծանոթ բառերը, պատմել։

Պատասխանեք հարցերին։

Why did a man go far off land?

What did he see, when he came to a village?

What did he do?

Who took the ax the first day and what happened then?

What did the peasants decide to do with the ax?

Գրիր այս բառերի հոմանիշերը։

country

villager

beg

rush

gather

valuable