Նոյեմբեր

 

 

Վերիշագինա 4`   մաս 1մաս 2 ,   Round up 3

Պատրաստվում ենք ներկայացման՝  5-2 դասարան «Mice Meeting»

06.12-07.12

Սովորել անգիր՝

Silent night, holy night

Silent night, holy night

All is calm, all is bright

Round yon virgin mother and child

Holy infant so tender and mild

Sleep in heavenly peace.

Վերիշագինա դաս. էջ 118 «The Keys» կարդալ։

Անծանոթ բառեր

key-բանալի

by car-մեքենայով

hall-սրահ

front-առջևի

lock- կողպել

shout-գոռալ

through-միջոցով, միջով

while-մինչ

վարժ. 16, էջ 119 ըստ տեքստի նախադասությունները դասավորիր ճիշտ հերթականությամբ և պատմիր։

«Letter to my Friend» պատրաստում եք տեսաֆիլմ, որում պատմում եք ձեր դպրոցի, տան մասին։

Աշխատանքները տեղադրում եք բլոգներում։

Լրացուցիչ աշխատանք՝ վարժ. 4, էջ 121  / փակագծերի բայերը գրիր անցյալ ձևով/

Ակտիվ մասնակիցներ՝ Սոֆի, Անի Շ. Միքայել, Լիլիթ, Սերգեյ, Ալլա, Վահան, Աննուշկա, Հեղինե /5-2/

Լրացուցիչ աշխատանք՝  past tense /անցյալ ժամանակ/ , present tense/  ներկա ժամանակ/

29-30

Վերիշագինա դաս. էջ 81, վարժ. 11 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

letter-նամակ

uniform-համազգեստ

outdoors-դրսում

desk-նստարան

floor-հատակ

bookcase-գրապահարան

fairy-tale-հեքիաթ

վարժ. 12, էջ 82  պատսխանեք հարցերին՝ ճի՞շտ է,  թե՞ սխալ։

Նախդիրներ- Prepositions

in-մեջ

on-վրա

near-մոտ

Ըստ տեքստի նամակ գրիր ընկերոջդ նկարագրելով կամ քո դպրոցը, կամ քո տունը, բակը….

Նամակը սկսիր այսպես՝ Dear friend….. ավարտիր այսպես՝ With love, Best regards, Lots of love….

 

16-23

<<Robin Hood>> կարդացեք տեքստը, դիտեք ֆիլմը, կատարեք առաջադրանքը։

Անծանոթ բառեր

story-պատմություն

invented -հորինված

legend-լեգենդ

extremely-extremely

intelligent-խելացի

sense of humour-հումորի զգացում

skilled archer- հմուտ նետաձիգ

bow and arrow- նետ ու աղեղ

feather-փետուր

outlaw- ավազակ

included-ներառյալ

nickname-մականուն

royal-թագավորական

hunt- որս

dangerous-վտանգավոր

rob-կողոպտել, թալանել

rich-հարուստ

famous-հայտնի

enemy-թշնամի

stole, steal-գողանալ

catch-բռնել

succeed- հաջողություն

nowadays- այժմ, ներկայում

Պատասխանեք հարցերին

Who was Robin Hood?

Was Robin an archer or a shooter?

What was he doing?

Why he was famous?

Who was Maid Marian?

Why the forests were dangerous?

Who wanted to catch Robin Hood?

Can you describe Robin Hood?

 

09.11-15.11

<<Greedy Hippo>>կարդացեք տեքստը, դիտեք ֆիլմը և կատարեք առաջադրանքը։

Անծանոթ բառեր

In sight-տեսադաշտում

bite-կծել

Selfish- եսասեր

rude- կոպիտ

Lake-լիճ

To shout- գոռալ. բղավել

To sink-խորտակվել

pie-կարկանդաակ

soap- օճառ

wallow-թավալվել

odd-տարօրինակ

pride- հպարտություն

To pull out-դուրս քաշել

To play a trick-գլխին խաղ խաղալ

Especially- հատուկ, հատկապես

To swallow-կուլ տալ

Greedy-ժլատ, ագահ

To run past- կողքով վազելով անցնել

trouble- դժվարություն, անհանգստություն

Tummy ache – ստամոքսի ցավ

bubble-պղպջակ

Տեղադրիր բայերը համապաստասխան տեղերում (ran, jumped, pulled, made, learnt, was, ate, swallowed)

 1. The greedy hippo_________a selfish animal.
 2. He __________the cat’s food, the dog’s food and the cow’s food too.
 3. One morning he _________into the lake.
 4. The cat, the dog and the cow_________him out.
 5. Hippo ________past them and ate everything on their table.
 6. The animals got very angry and they ______him a pie from fish and soap.
 7. Hippo _______the pie. Oh, no! He had a tummy ache.
 8. He _________his lesson and left the town. Bye, greedy Hippo.

08-09

Կրթահամալիրի տոնի կապակցությամբ խոսելու ենք դպրոցի մասին։

Պատասխանեք հարցերին։

 • Do you like your school and why?
 • What do you know about your school?
 • What do you like most about your school?
 • What weekday do you find the most difficult, and why?
 • What you would like to change in your school life?
 • How many subsidiaries /մասնաճյուղ/  does our school have?