Հոկտեմբեր

Դասագրքեր 

Վերիշագինա 4`   մաս 1մաս 2 ,   Round up 3

26.10

Classwork activity `Speaking about what the world will be like in the future.

Homework`  վարժ․ 7 , էջ 50 կարդացեք տեքստը և պատասխանեք հարցերին, 3-4 նախադասությամբ գրեք ինչպիսին կուզենայիք աշխարհը լիներ՝ <<My dreaming world>>

25. 10

Homework` write about your favorite day  or holiday or festival <<My Favorite Day>> / գրիր քո սիրած օրվա, տոնի կամ փառատոնի մասին/

18.10

Classwork activity` Round up 3 /Plural form, pg. 4-7/

Text` My Favourite Day Diwali

Homework`  Round up 3 /Articles, pg. 24 ex.1, pg. 25. ex. 3, pg. 26. ex. 4,5,6/

Listen` My Favourite Day Diwali

Task /կատարիր առաջադրանքը/՝

05.10

Կրկնում ենք ժամանակաձևերը Present, Past Tenses, To be Verb

<<The Grasshopper and The Ant>> էջ 44։

Լրացուցիչ աշխատանք՝ Round up 3    /էջ 41 բոլոր վարժությունները /

Շարունակում ենք աշխատել «Երևան 2800» նախագծի շուրջ /ունենք 1 շաբաթ ժամանակ/