4-1

Դասագրքեր

Վերիշագինա 3,  Round up 2

20.05

<<All seasons are beautiful>> էջ 293 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

dull-տխուր

leaf- leaves-տերև, տերևներ

wonder-զարմանալ, մտածել

enjoy-վայելել

field-դաշտ

vegetable-բանջարեղեն

tasty-համեղ

Տեքստից ընտրեք 5 նախադասություն և դարձրեք հարցական, ժխտական։

Պատասխանելով հարցերին գրեք փոքրիկ պատում տարվա եղանակների մասին /ըստ տեքստի/։

 • How many seasons are in a year?
 • What is your favorite season? Why?
 • What do you do in each /յուրաքանչյուր/  season?
 • Do you like summer? Why?

15.05

<<The big Banana and the Little Banana>> էջ 263 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

body- մարմին

short- կարճ, ցածրահասակ

fellow- երիտասարդ

grow-աճեցնել

pineapple-արքայախնձոր

tangerine-մանդարին

06.05

Վարժ․ 11, էջ  256 տեքստը պատմել։

29-01

Lesson 1

Վարժ․ 11, էջ  256 կարդալ և վերնագրել։

Անծանոթ բառեր

take care-խնամել

dearly-քնքշորեն

thirsty-ծարավ

throw out-դուրս նետել

at last-վերջապես

ask for-խնդրել

large-մեծ

Տեքստից դուրս գրեք ապառնի և անցյալ ժամանակներով նախադասությունները։

15-23

Տեղադրիր Am, is are

Ընտրիր ճիշտ տարբերակը՝ Complete the sentence, 

Կարդա ՝ A very colorful garden  և ամբողջ տեքստը գրիր անցյալով։

Անծանոթ բառեր

plant- տնկել

sunflower-արևածաղիկ

tulip-կակաչ

favorite-սիրած

bush-թուփ

water fountain-շատրվան

center-կենտրոն

lie down-պառկել

peace-հանգստություն, խաղաղություն

grass-խոտ

10.04

Am, is, are տեղադրեք։

08.04

<<Mother’s birthday>> էջ 250 կարդալ։ Վարժ․ 8 պատասխանել հարցերին։

Անծանոթ բառեր

tomorrow-վաղը

look-նայել, երևալ

early-շուտ, վաղ

cook-եփել, պատրաստել

invite-հրավիրել

could-կարողանալ

03.04

էջ 245, վարժ. 10 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

overcoat- վերարկու

ago-առաջ

granny-տատիկ

over there-այնտեղ

look after-Խնամել, հոգ տանել

A friend in need is a friend indeed.- Իսկական ընկերը երևում է նեղության մեջ։

Տեքստից ընտրեք 6 նախադասություն և դարձրեք հարցական և ժխտական։

20.03

էջ 240 վարժ. 7 լավ կարդալ, սովորել անգիր և վերնագրել տեքստը։

էջ 241 վարժ. 9 պատասխանել հարցերին։

Անծանոթ բառեր

shirt-վերնաշապիկ

socks- գուլպա

trousers-տաբատ

pocket-գրպան

wonder-զարմանալ, մտածել

quickly-արագ

mittens- ձեռնոցներ

Ընթերցանության նյութ՝ Puff-the- Ball wants to have friends /էջ 16-18/ /արձակուրդից հետո քննարկելու ենք տեքստը/

Հիշեք՝

future-simple-primery-obrazovaniya

Հետևյալ նախադասությունները գրեք ապառնի ժամանակով։

I sing a song.

You come to me.

He drinks water.

She swims well.

They went to the cinema.

We played in the yard.

13.03

At the shop

Salesperson: Can I help you?

Gloria: Yes, I’m looking for a sweater — in a size medium.

Salesperson: Let’s see…here’s a nice white one. What do you think?

Gloria: I think I’d rather have it in blue.

Salesperson: OK…here’s blue, in a medium. Would you like to try it on?

Gloria: OK…yes, I love it. It fits perfectly. How much is it?

Salesperson: It’s $50.

Gloria: Perfect! I’ll take it.

Անծանոթ բառեր

I’m looking for-փնտրել

medium-միջին

I’d rather have it in blue-Ես նախընտրում եմ կապույտը

try on-փորձել

fit-սազել

perfectly-հրաշալիորեն

How much is it?- ի՞նչ արժե

<<At the shop>> էջ 239 անգիր։

Անծանոթ բառեր

afternoon-կեսօր

change-փոխել

size-չափս

I am sure-Ես համողված եմ

Ըստ տեքստերի կազմեք ձեր երկխոսությունը։ Սա ձեզ կարող է օգնել։

Ընթերցանության նյութ՝ Puff-the- Ball wants to have friends /էջ 16-18/

Դժգոհ եմ Սուքիասյան Նարեկից։

11.03

Listening and reading` Going to the movie

Կազմիր նմանատիպ երկխոսություն։

Դժգոհ եմ Սուքիասյան Նարեկից։

06.03

Առաջադրանք ՝ 1 /ածականներ/ 2 /ներկա ժամանակ, հիշեք, որ եզակի թվի 3-րդ դեմքի ժամանակ ավելանում է -s-մասնիկը/

04.03

«A Good Idea» էջ 221 պատմել:

Round up էջ 126 վարժ․ 4,5 /ածականներ/

27.02

«A Good Idea» էջ 221 պատմել։

Անծանոթ բառեր

idea-միտք, գաղափար

mice-մկներ

kitchen-խոհանոց

under-տակը

to get-ստանալ, ձեռք բերել

food-մթերք

can-could-կարողանալ

think-thought- մտածել

quick-արագ

catch-բռնել

buy-գնել

Տեքստից դուրս բերեք ածականները, անցյալով գրված բայերը։

Հետևյալ նախադասությունները դարձրեք հարցական և ժխտական։

He is busy watching TV. /

He runs quicker than you.

All the mice thought and thought.

They liked the idea.

Round up 2 էջ 125 վարժ․ 1, 2 /գրեք ածականները, իրենց համեմատությունները/

Սովորաբար եթե առարկաները շատացնում ենք ավելացնում ենք -s- կամ -es- ,

plural-nouns-english

բայց կան բացառություններ, որոնք այլ կերպ են ստանում իրենց հոգնակին։ Ահա դրանք՝

9c42835af3c9fdb83a96e9fdddeddb6c chart5-special-plural-nouns_orig

 

 

25.02

<<Why Rabbits have got short tails>> պատմել։ Շարունակում ենք <<The New Puppy>> էջ 5-11 /մաս 1,2,3,4/ կարդալ և քննարկել/ այն սովորողները, ովքեր չէին կարդացել/

Առաջադրանք 1/թարգմանում եք և ընտրում եք նկարին համապատասխան բառը/ առաջադրանք  2 / տրված բառերից ընտրում եք ճիշտ տարբերակը/ առաջադրանք 3 / կարդում եք դուրս եք գրում ածականները/

20.02

<<Why Rabbits have got short tails>> պատմել։ Հաջորդ դասին քննարկելու ենք <<The New Puppy>> էջ 5-11 /մաս 1,2,3,4/

Հիշեք՝

adjective-with-degrees-in-urdu-part-of-speech-3-638 download (1)

բայց՝

IRREGULAR+ADJECTIVES+Irregular+Adjective+Comparative+Form

18.02

<<Why Rabbits have got short tails>> էջ 211 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

bigger-ավելի մեծ

tail-պոչ

long- երկար longer-ավելի երկար

buy-գնել

than-քան

old-հին

on the way home-տան ճանապարհին

come up-մոտենալ

run by-մոտով վազել

bit-կծել

a little piece-մի փոքր կտոր

that’s why-ահա ինչու

Հիշեք

big- bigger-biggest ամենամեծ

long- longer-longest ամենաերկար

բայց՝

beautiful- more beautiful- most beautiful ամենագեղեցիկ

 

13.02

<<The Elephant>> էջ 199 պատմել, համացանցին գտեք մի փոքր տեղեկություն ձեր նախընտրած վայրի կենդանու մասին։

11.02

«Gaston» էջ 185 պատմել։

Առաջադրանք /անցյալ ժամանակ, անկանոն բայեր/

06.02

«Gaston» էջ 185, կարդալ և պատմել։

Հետևյալ նախադասությունները գրեք և՛ ներկա շարունակականով, և՛ անցյալով։ 

She runs to me.

They come from America.

I ask a question.

We have a shower.

He eats an apple.

Կրկնեք, սովորեք անկանոն բայերը։ /կարող եք տեղադրել ձեր բլոգներում/

Ընթերցանության նյութ՝ <<The new puppy>>  էջ 5-9 /մաս 1,2,3/ կարդացեք, դասարանում կքննարկենք։

04.02

<<The funny animal>> part 2  էջ 169 կարդալ։

Առաջադրանք /ներկա շարունակական ժամանակ/

21.01

<<The funny animal>> էջ 164 կարդալ, պատմել։ Սիրելիներս, սովորեք ներկայացման ձեր բառերը։

20.12-08.01

Սիրելի սովորող, շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ ծնունդ, այս արձակուրդներին առաջարկում եմ կարդալ այս տեսքտը, գրել առաջադրանքը և դիտել ֆիլմը։

Անծանոթ բառեր

magical-կախարդական

shout-գոռալ

outside-դուրս

round-կլոր

huge-հսկայական, մեծ

wave-ալիք

crystal-բյուրեղյա

snowflake-ձյան փաթիլ

fill-լցնել

scarf-շարֆ

melt-հալվել

Հիշիր

այսօր          երեկ

make           made

find             found

say                said

Տեքստից ընտրիր 5 նախադասություն և գրիր ներկա ժամանակով։

19.12

Դասարանում գրել ենք <<Winter>> վերնագրով պատում, տեղադրեք բլոգներում և ուղարկեք ինձ։

17.12

<<Christam>> էջ 150, կարդալ, դուրս գրել անծանոթ բառերը։

10.12

<<Christmas>> էջ 147, կարդալ։

Անծանոթ բառեր

country-քաղաք

weeks-շաբաթներ

some-քանի, որոշ

before-նախքան

to be busy-զբաղված լինել

send-ուղարկել

Greeting cards-շնորհավորական բացիկ

relative-հարազատ

decorate-զարդարել

colored lights-գունավեր լույսե

Eve-նախօրե

stocking-գոгլպա

Նամակ գրեք Ձմեռ Պապին՝ Letter to Santa

սկսիր այսպես՝

Dear Santa

Hello, My name is ………..I am…………….

Պատասխանիր հարցերին՝

What is your favourite holiday?

Why do you like that holiday?

What do you usually do that time?

05.12

«Billy’s birthday» էջ 141 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

yesterday-երեկ

still-դեռ

present-նվեր, ներկա

telegramհեռագիր-

say-ասել

aunt-հորաքույր, մորաքույր

in the afternoon-կեսօր

thank-շնորհակալություն հայտնել

sit, sat-նստել

candle-մոմ

drink, drank-խմել

different-տարբեր

Հիշել՝

Այսօր  Today                     Երեկ  Yesterday

say                                          said

sit                                           sat

drink                                    drank

Այս նախադասությունները գրիր անցյալով /այնուհետ դարձրու հարցական և ժխտական/

 • He gives him a present.
 • They play different games.
 • The children eat the cake.
 • I have a good time.
 • We work hard.
 • She says goodbye.

Պատասխանելով այս հարցերին գրիր փոքրիկ պատում «My birthday party» վերնագրով։

 1. When is your birthday?
 2. What presents do you usually get?
 3. Do you friends come to your birthday party?
 4. Do you have a birthday cake?
 5. Do you have a good time?

 

03.12

Վերիշագինա դաս. էջ 125 վարժ. 9-ը գրել ներկայով։

Օրինակ՝ Brother Rabbit has four carrots. He is very hungry.

Երգերը սովորել անգիր։

28.11

Վերիշագինա դաս. էջ 125 վարժ. 9 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

hungry-սոված

think-մտածել

other-ուրիշ

put-դնել

write-գրել

letter-նամակ

Հիշեք

Այսօր  Today                     Երեկ  Yesterday

have                                     had

eat                                         ate

give                                       gave

take                                       took

think                                    thought

run                                      ran

come                                  came

write                                  wrote

see                                       saw

is                                          was

are                                       were

want                                  wanted

Ընտրեք ճիշտ տարբերակը

 • Today I /have, had/ breakfast .
 • He /eats, ate/ apples yesterday.
 • We always /wrote, write/ letters.
 • Yesterday she /comes, came/ to us.

Այսօր գոհ եմ՝ Արենից, Ալենից, Մարիից, Հրաչից, Վարդանից, Հ. Մանեից, Մ. Մանեից, Նարեից, ԱնգելինայիցՆատալիից, Լիաննայից, Դավիթից, Հովսեփից

26.11

Կրկնություն

Լրացուցիչ աշխատանք՝ Round up էջ 51, վարժ. 14 /բառերը տեղադրեք համապատասխան նախադասություննում/

Ընտրեք ճիշտ տարբերակը

 1. He /goes, go/ to the stadium every Sunday.
 2. Usually I /plays, play/ tennis with my friends.
 3. She always /wear, wears/ skirts.
 4. We often /gathers, gather/ in the living-room.
 5. They  sometimes /drinks, drink /tea in the evening.

 

21.11

Վերիշագինա դաս. էջ 107, վարժ. 7 կարդալ /պատրաստվել երկխոսության/

Անծանոթ բառեր

today-այսօր

why?-ինչ՞ու

ill-հիվանդ

I would like- Ես կուզենայի

porridge-շիլա

come in-ներս մտնել

էջ 108, վարժ. 9- բառերով կազմել նախադասություններ /put, have, see, say, give, come, go, take, do, can, eat, drink/

 

19. 11

The Little Kittens

One day a little red kitten says to his mother.

-Mummy, look at my little paws. 1,2,3,4 what can I do with my 4 little paws?

-You can run with your paws.

-Mummy, look at my two little eyes. 1,2 what can I do with my two little eyes?

-Oh, dear you can see with your eyes.-

-It’s true, I can see you. I can see  my mother, I can see my friends.

Mummy, what can I do with my little ears?

-You can hear with your ears.

-Yes, I  can hear a songMummy, what can I do with my little mouth?

-You can eat a mouse. You can eat a banana. You  can eat fish.

-Yummy. I can eat a mouse with my little mouth. I can hear a mouse. I can see a  mouse. And I can catch a  mouse.

Let’s run and catch the mouse.

Կարդացեք և պատրաստվեք երկխոսության։

Անծանոթ բառեր

paw-թաթ

It’s true-ճիշտ է

hear-լսել

catch-բռնել

12-14

The Little Dog Wolf

It is my dog, his name is Wolf. He is brown and white. He is a nice dog. We are friends.

It is his doghouse.

-I want to play. I want to run. Hey, kittens, waf, waf, hello.

-Don’t come to me. We are  afraid of you.

-I don’t hurt you.

-No, no don’t come to me.

-I am sad. I want to play. Hello, chickens. Can we play together?

-Oh, no, you are big.

-You are scary.

-We don’t want to play with you.

-Hey pig, you are as big as I am, can we play?

-Oink, oink. I am not big, I am fat and I don’t want to play, I want to eat.

-No one wants to play with me. I am all alone.

-Hello, dog come and play with me, -says the boy.

-No, I don’t want to play. I want to go home.

There is no place like home.

Անծանոթ բառեր

 to be afraid of- վախենալ

sad- տխուր

hurt- վիրավորել, նեղացնել

scary- վախենալու

fat-գեր

alone- մենակ

There is no place like home- տանից լավ տեղ չկա

07.11

<<When Mum is out>> էջ 95 կարդաալ երկխոսությունը և սովորել անգիր։

Անծանոթ բառեր

out-դուրս

where?-ու՞ր, որտե՞ղ

eat- ուտել

sweets-քաղցրավենիք

supper-ընթրիք

Լրացուցօչ աշխատանք

05.11

<<A good friend>>   էջ 90, կարդալ, պատմել։

Անծանոթ բառեր

box-տուփ

come back-վերադառնալ

near-մոտ

where-ու՞ր, որտե՞ղ

kitten-կատվի ձագ

ask-հարցնել

help-օգնել

kind-բարի

need-անհրաժեշտություն, պետք է

indeed-իսկապես

24.10

Լրացուցիչ աշխատանք

17.10

<<The sky is falling>>   լավ կարդալ։

Անծանոթ բառր

seed-սերմ, հատիկ

tail-պոչ

fall-fell-ընկնել

sky-երկինք

How do you know?- ինչպե՞ս իմացար

tell-պատմել

turkey-հնդկահավ

duck-բադ

goose-սագ

see-saw-տեսնել

hear-heard-լսել

den-որջ

15.10

<<Mr. Smith and his son>> էջ 84։

Անծանոթ բառեր

farm-ագարակ

farmer-ագարակատեր

take for a walk- տանել զբոսնելու

soon-շուռով

hare-ճագար, նապաստակ

as   as- այնքան, որքան

over there-այնտեղ

perhaps-հավանաբար

fly-ճանճ

10.10

<<Flop>> part 1-2  պատմել։

Լրացուցիչ աշխատանք վարժ. 1, վարժ. 2

08.10

<<Flop>> part 2 էջ 74, կարդալ։

Անծանոթ բառեր

another-մեկ ուրիշ

must-պետք է

tell-պատմել, ասել

stick-փայտիկ

other-ուրիշ

remember-հիշել

in the middle- մեջտեղում

to fly-թռնել

to fall down-ընկնել

Լրացուցիչ աշխատանք

03.10

<<Flop>> էջ 68/էլ 71/  դասը նույնն է։

Լրացուցիչ աշխատանք

01-05

Lesson 1

<<Flop>> էջ 68/էլ 71/ կարդալ , պատմել։

Անծանոթ բառեր

ask-հարցնել

tell-պատմել

lake-լիճ

to take a shower-լոգանք ընդունել

only-միայն

leap-frog- թռիչք-գորտ խաղ

Տեքստից դուրս գրեք այն նախադասությունները, որոնցում կան օժ. բայեր՝ am, is are:

24-28

Lesson 2

վարժ. 8, էջ 55, կարդալ և մտածել վերնագիր տեքստի համար։

Անծանոթ բառեր

It is time to-ժամանակն է

want-ուզենալ

clock-ժամացույց

what time it is?- ժամը քանի՞սն է

Հիշեք

I am schoolgirl. Am I a schoolgirl? I am not a schoolgirl.

You are a doctor. Are you a doctor? You are not a doctor.

He is 5. Is he 5? He is not 5.

Գրեք այս վարժությունները` վարժ. 1 /տեղադրում եք am, is, are/

վարժ. 2 /նախադասությունները գրում եք հարցական/

վարժ 3 /նախ. դարձնում եք կամ հարցական, կամ ժխտական/

 

Lesson 1

<<Scotty>> էջ 32, կարդալ, պատմել։

Անծանոթ բառեր

clever-խելացի

fall out-դուրս ընկնել

when-երբ

near-մոտ

pet- ընտանի կենդանի

Գրեք փոքրիկ շարադրություն <<My pet>> վերնագրով։

 Այս սովորղները՝ Անին, Սոֆին, Վարդանը, Ալեքսը շարունակում են անպատրաստ գալ։

 

17-20

Lesson 2

Դասը՝ վարժ. 6, էջ 27 կարդալ երկխոսությունը և պատրաստվել միմյանց հետ խոսելու։

Անծանոթ բառեր

invite-հրավիրել

whom-ու՞մ

stadium-ստադիոն

great-հրաշալի

Դասին անպատրաստ էին՝ Հրաչը, Անին, Ժիրայրը, Սոֆին, Վարդանը, Ալեքսը

Lesson 1

Դասը՝ «My little sister» էջ 23, կարդալ։

Անծանոթ բառեր

hide- թաքնվել

think- մտածել, կարծել

Թարգմանեք հետևյալ նախադասությունները։

Իմ ընկերը սիրում է  թաքնվոցի խաղալ։

Աննայի քույրիկը սիրում է թաքնվել սեղանի տակ։

Նրանք լավ ընկերներ են։

 

 

9-13

Lesson 2

Կարդացեք և թարգմանեք

-Hi, Ann.

-Hi, Mary. What are you doing?

-I am playing with my little brother. He is four and likes to play with his toys. Do you want to play with us?

-I’d love to, but I don’t want to play with dolls.

-Here is a ball,  and other toys, or just we can play volleyball.

-OK< let’s play.

 

Lesson 1

Դասը՝ <<Where  is Pam>> էջ՝ 18, կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը /ցանկալի է պատմել/։

Անծանոթ բառեր

Where- որտե՞ղ

puppy- շան ձագ

other- ուրիշ, այլ

balloon- փուչիկ

kitten- կատվի ձագ

I’d love to- շատ կուզենայի

Թարգմանիր հետևյալ նախադասությունները

Աննան փոքր աղջիկ է։

Նա ունի շատ փուչիկներ։

Ես կատվի ձագ եմ սիրում։

Իմ եղբայրը սիրում է խաղալ իր խաղալիքներով։

 

3-7

Lesson 1

Դասը՝ <<The Browns>>  էջ 7/ էլ. 11/ կարդալ, սովորել նոր բառերը, փորձել պատմել։

Անծանոթ բառեր

at home-տանը

to take- վերցնել

Lesson 2

Դասը՝ <<The Browns>>  էջ 7/ էլ. 11/ : Ըստ տեքստի գրեք ձեր ընտանիքի մասին։

Օգնող հարցեր

Do you have a brother , a sister? Դու ունե՞ս քույրիկ, եղբայր։ I have…

How old are they? Քան՞ի տարեկան են նրանք։ They are….

Do you have toys? Դու ունե՞ս խաղալիքներ։ I have….

What animal do you have? Ին՞չ կենդանի ունեք։ Նկարագրիր։ We have….. It is…….

Do you like to swim? Դու սիրում ե՞ս լողալ։ I like/ I don’t like……