3-1

 

Դասագրքեր՝ Գասպարյան 3,

Վերիշագինա 2  մաս 1  , մաս 2 ,

Round up starter

Complete the poem

22.05

<<Flop>> էջ 101 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

tell-պատմել, ասել

take a shower-լոգանք ընդունել

only-միայն

վարժ. 8 էջ 102 պատասխանեք հարցերին։

20.05

Վարժ. 7 էջ 91 կարդացեք և վերնագիր մտածեք։

վարժ. 9 էջ 92 բառերը տեղադրեք նախադասությունների մեջ /Հիշեք՝ man-մարդ-men-մարդիկ, woman-կին, women-կանայք, tooth-ատամ, teeth-ատամներ, child-երեխա, children-երեխաներ/

Անծանոթ բառեր

՝get up-արթնանալ, վեր կենալ

time-ժամանակ

what’s the time?-ժամը քանիսն է՞

do-անել, կատարել

exercise-վարժություն

clock-ժամացույց

Ակտիվ մասնակիցներ՝ Սոֆի, Սոմա

15.05

<<Why must I learn English>> էջ 75 պատմել։

13.05

<<Why must I learn English>> էջ 75 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

everything-ամեն ինչ

mark-գնահատական

again-նորից

shame on you-ամոթ քեզ

look up-նայել վերև

don’t be angry-մի բարկացիր

joke-կատակ

why-ինչու

understand-հասկանալ

Ակտիվ մասնակիցներ՝ Անի, Ժորա, Հ. Նարե

01.05

Դերանուններ

Round up գիրք լրացրել ենք 55-58 էջերը։

I – ես  me – ինձ  my-իմ

you-դու, դուք     your քո, ձեր

she- նա  her-նրա  hers-նրան /աղջիկ/

he-նա  his -նրա  him-նրան /տղա/

we ժմենք our -մեր   us-մեզ

they-նրանք their-նրանց them-նրանց

Տեղադրեք  our, their, my, her, his, your նախադասություններում։

It is …….bags. /նրանց/

․․․․․name is Ann. /իմ/

․․․․․classroom  is very big and comfertable. /մեր/

I know …..sister. /նրա աղջիկ/

Tom this is ……pen on the table./քո/

Mike goes to the cinema with ……..friends./նրա, իր տղա/

29.04

<<A Bicycle>> էջ 73 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

present-նվեր

I am glad-Ես ուրախ եմ

sports ground-  մարզահրապարակ

watch-դիտել

teeth-ատամներ

Վարժ․ 9, էջ 74 ասեք ճիշտ է, սխալ է կամ չգիտեմ։

Այս նախադասությունները դարձրեք հարցական և ժխտական։

I can ride a bike.

It is a bicycle.

I am fine.

You have a nice room.

15-19

<<Mark is afraid of the dark>> էջ 69 կարդալ, պատմել։

Անծանոթ բառեր

fly-թռնել

space-տիեզերք

dark-մութ, մթություն

brave-քաջ, խիզախ

to be afraid-վախենալ

must-պետք է

stay-մնալ

without-առանց

there-այնտեղ

էջ 70 վարժ. 9/ պատասխանել հարցերին/

Կազմեք նախադասություններ հետևյալ բառերով՝  brave, to be afraid, must, room, street.

Լրացրեք նախադասությունները can և can not բառերով /որտեղ + է գրում եք can, որտեղ՝   – գրում եք cannot/ 

Լրացրեք նախադասությունները have և has բառերով։ 

Լրացրեք am, is, are

Աշխատանքերը տեղադրում եք բլոգներում։

10.04

<<Why Brother Rabbit and Brother Fox are not Friends>> էջ 65 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

dinner-ընթրիք

silly-հիմար

Վարժ․ 9, էջ 66 նախադասությունները գրեք ճիշտ հեթականությամբ։

Round up էջ 53– ի բոլոր վարշությունները /նայեք նկարներին և գրեք ինչ կա և ինչ չկա/

08.04

<<Why Brother Rabbit and Brother Fox are not Friends>> էջ 62 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

corn-հացահատիկ

to work hard-շատ աշխատել

bucket-դույլ

well-ջրհոր

Վարժ․ 9 էջ 63 /կարդացեք և ասեք ճիշտ է, թե՞ ոչ/

03.04

<<Why Hares have got long ears>> էջ 58, part 4 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

really-իսկապես

teach-սովորեցնել

boast- պարծենալ

lesson-դաս

shake-շարժել, թափ տալ

longer-ավելի երկար

էջ 58 վարժ. 9 կարդացեք նախադասությունները և ճիշտ հերթականությամբ, ըստ իմաստի գրեք։

էջ 60 վարժ. 10 պատասխանեք հարցերին։

20.03

<Why Hares have got long ears>> էջ 54, part 3 պատմել։

Round up` էջ 50 վարժ. 3, 4, 5 /հարց եք տալիս և պատասխանում/ էջ 51 վարժ. 6 /նայում եք նկարին, հարցնում եք  և ըստ նկարի պատասխանում/ վարժ. 7 /կարդում եք և ասում ճիշտ է, թե ոչ (true-ճիշտ, false-սխալ)/

Գարունը տեղադրում եք բլոգներում։

18.03

<<Why Hares have got long ears>> էջ 54, part 3 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

tooth-ատամ

gum-մաստակ, ռետին, նաև սոսինձ կարող է լինել

Սովորեք այս ոտանավորներից որևէ մեկը։

Անծանոթ բառեր

life-կյանք

ground-գետին

animal-կենդանի

forest-անտառ

town-քաղաք

bloom-ծաղկել

return-վերադառնալ

budding-ծաղկել

grow-աճել

leaves-տերևներ

cloud-ամպ

nest-թռչնի բույն

blow-փչել

gently-մեղմորեն

laugh-ծիծաղել

wonderful-հրաշալի

13.03

<<Why Hares have got long ears>> էջ 50 part 2 կարդալ։

Վարժ. 9 էջ պատասխանել հարցերին։

Անծանոթ բառեր

put-դնել

take-վերցնել

Round up էջ 45 վարժ. 2 /գրում եք there is, there isn’t, there are, there aren’t/, էջ 47 վարժ. 6 /նայեք նկարին և ըստ նկարի  հարց տվեք, թե այնտեղ ի՞նչ կա, և ի՞նչ չկա/

Ակտիվ մասնակիցներ՝ Հայկ, Նորիկ, Ռոզի, Անի, Արամ, Նարե, Գոռ, Կարապետ, Վահրամ, Ժորա

 11.03

<<Why Hares have got long ears>> էջ 46, կարդալ։

Անծանոթ բառեր

hare- նապաստակ

to be-լինել

what do you want?- Ին՞չ ես ուզում

if-եթե

great-մեծ, հրաշալի

wish-ցանկություն, երազանք

get-ստանալ, ձեռք բերել

 Կազմիր նախադասություններ հետևյալ բառերով։

bird /թռչուն/, see, long ears, wish, one day

06.02

<<My little cousin Ann>> էջ 42/part 2/ կարդալ։

Անծանոթ բառեր

do what I say- արա այն ինչ կասեմ

mouth-բերան

again-նորից

Առաջադրանք  / տեղադրեք have կամ has/

Հիշեք՝  ( he, she, it -has, we, you, they, I- have)

04.03

/My little cousin Ann/ էջ 39  պատմել:

Ակտիվ մասնակիցներ` Սոմա, Ռոզի, Եվա Խ, Եվա Ա, Արման, Էմիլ, Ժորա, Դավիթ Զ, Արթուր Ա. Արփի, Ս․ Նարե

27.02

<<My little cousin Ann>> էջ 39 /part 1/կարդալ։

Անծանոթ բառեր

cousin-զարմիկ

ill-հիվանդ

if-եթե

things-իրեր

Հետևյալ բառերը ճիշտ տեղադրիր նախադասություններում /always, hungry, ready, tired, give, eat/

I want to………… bread.

The students …….. go to school.

The child is …………

We are ………… for the lesson.

My mother is very …………….now.

My friends …………. me a very nice present. /նվեր/

Պատասխանեք հարցերին։

Who is Ann?

Does she have many toys?

What toys does she have?

Why is she in bed?

What does a doctor have?

Դասարանում աշխատել ենք Round up գրքի էջ 39 վարժ․  5,6 , շարունակում եք էջ 40 վարժ․ 7, 8/ հարց ենք տալիս և պատասխանում, օրինակ՝ Has she got a pen? Yes, she has. կամ No, she hasn’t./

Հիշեք՝ I have, you have, we have, they have բայց՝ she has, he has, it has

25.02 

<<The Little Red Hen>>      part 4 էջ 35 պատմել։

20.02

<<The Little Red Hen>>      part 4 էջ 35 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

to be tired-հոգնած լինել

it looks great-հրաշալի տեսք ունի

come in-մտնել

eat-ուտել

to be hungry as a hunter- գայլի պես սոված լինել

էջ 36 վարժ. 8 /համաձայն եք, թե ոչ տվյալ նախադասությունների հետ/

Հետևյալ բառերով կազմեք նախադասություններ։

make, lazy, hungry, lake

Առաջադրանք /տեղադրեք am, is, are/ աշխատանքը տեղադրեք բլոգում։

18.02

<<The Little Red Hen>> էջ 31 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

make bread-հաց թխել, պատրաստել

what a pity-ինչ ափսոս է

what’s the matter with you-ի՞նչ է պատահել

lovely-սիրելի

all right-շատ լավ

begin-սկսել

Round up էջ 37 վարժ. 1, էջ 38 վարժ. 2 /գրեք, թե այդ «կենդանին» ինչ ունի/ վարժ. 3 / գրեք, թե աղջիկը և տղան ինչ ունեն /has got/ և ինչ չունեն / hasn’t got/ , վարժ. 4 / նախադասությունները գրեք ժխտական ձևով/ օրինակ՝ Omar hasn’t got a car. 

Հիշեք`

have got

Ակտիվ մասնակից՝ Սոմա

13.02

<<The Little Red Hen>>   part 2 էջ 26, կարդալ։

Անծանոթ բառեր

seed-սերմ

plant-ցանել, տնկել

how-ինչպես

well-լավ

today-այսօր

fine-լավ

lazy-ծույլ

with great pleasure-մեծ հաչույքով

do- անել, կատարել

Հիշեք 

This is- սա /մոտիկ/

these are – սրանք /մոտիկ/

That is -դա /հեռու/

Those are- դրանք /հեռու/

Round up էջ 33 վարժ. 1, էջ 34 վարժ. 2, 3, էջ 35 վարժ. 4,5

Ակտիվ մանակիցներ՝  Սոմա, Եվա Խ․ Եվա Ա․ Սոֆի, Ռոզի, Նարեկ, Էմիլ, Դացիթ Մ, Դավիթ Ղ․ Նորիկ, Գոռ, Դավիթ Մ․,Նորիկ

11.02<<The Little Red Hen>>  էջ 22, պատմել։ /այսօր միայն Եվա Խ. էր սովորել պատմել։/

Թարգմանեք հետևյալ նախադասությունները։

It is a big doghouse.

The duck lives near the lake.

I like to swim in a lake.

We are a very happy family.

My friend has many books.

06.02

<<The Little Red Hen>>  էջ 22, պատմել։

Անծանոթ բառեր

street-փողոց

swimmer-լողորդ

chicken-ճուտիկ

ask-հարցնել

near-մոտ

lake-լիճ

Թարգմանեք այս նախադասությունները։

Նա ունի մեծ ընտանիք։

Ես ունեմ դեղին գնդակ։

Մենք ապրում ենք փոքր փողոցում։

Round up էջ 48 վարժ. 1 /նայելով նկարներին գրեք, թե Նաոմին  ին՞չ կարող է անել, իսկ ինչ ոչ can-can’t/

էջ 49 վարժ. 2 ,3 նշիր ինչ ես կարողանում անել և ինչ ոչ/

04.02

<<Scotty>> էջ 9 կարդալ, պատմել։

Անծանոթ բառեր

take-վերցնել

put-դնել

schoolbag-դպրոցական պայուսակ

clever-խելացի

fall out-դուրս ընկնել

Այս նախադասությունները դարձրեք հարցական։

I can draw.

You can write.

She can swim.

It is a dog.

I am a dentist.

They are singers.

30.01

Վերիշագինա դաս. մաս 2 -րդ՝ «Rex and the picture» էջ 6, կարդալ և պատմել։

Անծանոթ բառեր

picture-նկար

come in-մտնել

look-նայել

see-տեսնել

don’t worry-մի անհանգստացիր

Թարգմանեք այս նախադասությունները։

Սա մկան նկար է։

Շունը հաչում է։

Աննան նստած է սեղանի մոտ։

Այս նախադասությունները դարձրեք հարցական։

Օրինակ՝ I can run. Can I run? I can not run.

 • She can play.
 • We can sing.
 • They can skate.
 • I can swim well.
 • You can dance.

21.01

<<The barking dog doesn’t bite>> էջ 118 կարդալ, պատմել։

վարժ. 7, էջ 119 նախադասությունները դասավորել ճիշտ հերթականությամբ։

Անծանոթ բառեր

bark- հաչալ

bite-կծել

proverb-ասացվածք

to go for a walk- գնալ զբոսնելու

to be afraid- վախենալ

ski- դահուկ քշել

begin- սկսել

to know- իմանալ

17.12

Աշխատանք Round up գրքով/ էջ 30/

12.12

,,On the Skating Rink>>էջ 105, կարդալ։

Անծանոթ բառեր

Skating Rink- սահադաշտ

I’d love to- սիրով, շատ կուզենայի․․․

clumsy- թափթփված

even- նույնիսկ

stand-կանգնել

rogether-միասին

don’t worry-մի անհանգստացիր, մի մտահոգվիր

Հետևյալ նապադասությունները դարձրու հարցական և ժխտական։

 • I am a little girl.
 • He is my friend.
 • They are my sisters.
 • My teacher is kind.
 • We are at school.
 • She ia nine.
 • Ann is a schoolgirl.
 • You are fine.

Ակտիվ մասնակիցներ՝ Մ․ Դավիթ, Ա․ Արթուր, Նորիկ, Արման, Ժորա, Զ․ Դավիթ, Ա․ Նարե, Հ․ Նարե, Խ․ Եվա, Ա․ Եվա

10.12

Նամակ գրեք Ձմեռ Պապին՝ Letter to Santa

Նամակը սկսիր այսպես

Dear Santa

Hello, My name is ………….

ավարտիր այսպես՝

Lots of love

Ann

05.12

<<Bobby Doggy>> էջ 101 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

see-տեսնել

basket-զամբյուղ

on and on- նորից ու նորից

suddenly-հանկարծ

fall down-ընկնել

poor-խեղճ

to have a lot of fun- զվարճանալ

Հետևյալ բառակապակցություններով կազմիր նախադասություններ։

little dog, blue ball, my friend, swimming pool

Բառերը ճիշտ դասավորելով ստացիր նախադասություն։

 • is, a, white, it, grey, and, dog
 • friend, is my, he
 • the, is red, ball, and green
 • want, to, I, with, play, my, toys

03.12

Դասը՝ «Hello, Mike» էջ 98 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

letter-նամակ

know-իմանալ

stadium-ստադիոն

sports ground- մարզասրահ

our-մեր

swimming pool-լողավազան

with great pleasure-մեծ հաճույքով

Թարգմանել հետևյալ նախադասությունները։

Ես սիրում եմ լողալ։

Մենք գնում ենք լողավազան։

Սա իմ ընկերոջ /my friend’s/  նամակն է։

We play football on our sports ground.

I write /գրել/ a letter to my friend.

Ակտիվ մասնակիցներ՝ Էմիլ, Ժորա, Եվա Խ. Եվա Ա. Արթուր Ա. Դավիթ Ղ. Արփի

Դժգոհ եմ՝ Ս. Արթուրից, Մ. Դավիթից

 

28.11

<<At Bristol Sports Club>> էջ 90 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

swimmer-լողորդ

to join-միանալ

fan-երկրպագու

club-ակումբ

What games do you play?-ին՞չ խազ ես խաղում

not only-ոչ միայն

team-թիմ

of course-իհարկե

Գրիր փոքրիկ պատում <<My favorite sports game>> վերնագրով։

Օրինակ՝ Hello, my name is ………….My favorite sport is …………….I can play……………but I can’t play…………….

Պատասխանիր հարցերին

 • Is Tanya from a sports family?
 • Do her father and mother play basketball?
 • What games does Tanya play?
 • Does she want to play table tennis?

Աշխատանքները տեղադրում եք բլոգում։

Այսօր գոհ եմ՝ Խ. Եվաից, Ա. Եվայից, Ա. Արթուրից, Հ. Նարեից, Նորիկից, Գոռից, Կարապետից, Մ. Դավիթից, Ղ. Դավիթից, Ժորայից, Վահրամից, Արփիից,

26.11

Դասը նույնն է։ Կրկնում ենք մասնագիտությունները, սովորում ենք նոր մասնագիտություններ։

Գրեք փոքրիկ պատում ի՞նչ եք ուզում դառնալ, ի՞նչ մասնագիտություն ունեն ձեր ծնողները, պատումը վերնագրիր այսպես` I want to be a……

Կարդացեք բառերը և տեղադրեք համապատասխան նկարներկ կողքին՝ firefighter-հրշեջ, taxi driver, dentist, police officer, vet-անասնաբույժ, singer, dancer, doctor, farmer-ագարակատեր, nurse-բուժքույր, pilot, teacher, zookeeper, artist-նկարիչ, actor-դերասան, sailor- նավաստի, photographer-լուսանկարիչ, engineer, butcher-մսագործ, astronaut-տիեզերագնաց, postman, chef- խոհարար

mm

21.11

Էջ 83, վարժ. 8 կարդալ։ 

Այն սովորողները, ովքեր չհասցրեցին դասարանում գրել , ավարտեք Round up մինչև 25-րդ էջը։

Հիշեք ՝

I am–  Ես եմ        we are-մենք ենք

                you are- դուք եք

he, she, it is-նա է    They are– նրանք են

Ընդգծեք ճիշտ տարբերակը

 1. She/ we is my sister.
 2. They/ he are doctors.
 3. We/I  am a teacher.
 4. It/they is a table.
 5. They/ she are children.
 6. I/you are my friend.

Այսօր գոհ եմ՝ Եվա Ա. Եվա Խ. Էմիլից, Ժորայից, Հ. Նարեից, Արթուրից, Վահրամից, Գ. Դավիթից, Գևորգից, Նորիկից, Արմանից, Մ. Դավիթից։

19.11

<<My dog>> էջ 82, սովորել անգիր։ Էջ 83, վարժ. 8 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

And you?-իսկ դո՞ւ

skip-պարան թռնել

14.11

Դասը՝ <<The funny monkey wants to have a friend>>, էջ 79 կարդալ, մի հատվածը /ձեր նախընտրությամբ սովորել անգիր/

Անծանոթ բառեր

one day-մի օր

see-տեսնել

can’t-չկարողանալ

such-այսպիսի

as a friend-որպես ընկեր

Let’s play-եկ խաղանք

now-հիմա

Ընտրիր ճիշտ տարբերակը

Chita is a little ………./bear, monkey/

Chita is a ……../funny, sad` տխուր/ monkey.

She ……/has, has not got / friends.

She sees a ……../green, blue/ frog.

Dolphin can………/run, jump/

She wants to have the ……../kitten, frog/ as a friend.

Տեղադրիր այս բառակապակցությունները համապատասխան նախադասություններում՝ in an office,  at school, in a plant /գործարան/, in a hospital/ հիվանդանոց/

A teacher works…..

A workers work……..

A businessman works……

Doctors work….

12.11

Դասը՝ էջ 64, վարժ. 6 կարդալ։ 

Սովորում ենք մասնագիտությունները՝

to dance- պարել- dancer- պարող

to sing-երգել – singer-երգիչ

to drive-վարել – driver- վարորդ

to teach-սովորեցնել – teacher- ուսուցիչ

to work-աշխատել-  worker- աշխատող, բանվոր

Թարգմանեք հետևյալ նախադասությունները։

Ես սիրում եմ պարել։ Իմ քույրիկը պարուհի է։

Իմ եղբայրը սիրում է վարել մեքենա։ Պապիկս վարորդ է։

07.11

Դասը՝ էջ 60, վարժ. 11 A, B C կարդալ, երեք տեքստերից որևէ մեկը սովորել անգիր։

Անծամոթ բառեր

teach- սովորեցնել

to work hard- շատ աշխատել

plane-ինքնաթիռ

Թարգմանեք հետևյալ նախադասությունները։

 1. Ես սիրում եմ գիրք կարդալ։
 2. Ես ունեմ 5 ինքնաթիռ։
 3. Նրանք/ they/  աշակերտներ են։
 4. Իմ քույրիկը սիրում է հեծանիվ վարել։
 5. Ես ուզում եմ բժիշկ դառնալ։

 

05.11

վարժ. 9 A, B , էջ 49 անգիր։

24.10

վարժ. 9 A, B , էջ 49 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

children-երեխաներ

too-նույնպես

dentist-ատամնաբույժ

cook-եփել

Where are you from? /այս երկխոսությունը սովորել անգիր/

-Hello, What’s your name?

-Hello, I am Tom. And What’s your name?

-My name is Mike. Tom where are you from?

-I am from America. And you?

– I am from Spain.

-Nice to meet you.

-Nice to meet you, too. Bye

-Good Bye.

 

17.10

Վերիշագինա՝ էջ 36, <<My friend Henry>> կարդալ։

Անծանոթ բառեր

nice-լավ, հաճելի

telephone number-հեռախոսահամար

often-հաճախ

to phone-զանգահարել

at home-տանը

draw-նկարել

board games-սեղանի խաղեր

watch TV- հեռուստացույց դիտել

zoo-կենդանաբանական այգի

Թարգմանեք հետևյալ նախադասությունները։

Ես ունեմ ընկեր։ Իմ ընկերը 7 տարեկան է։ Մենք սիրում ենք խաղալ մեր խաղալիքներով /with our toys/: Սա իմ հեռախոսահամարն է։

15.10

Վերիշագինա դասագիրք՝ էջ 24, վարժ. 8 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

uncle-հորեղբայր, մորեղբայր

from Britain- Բրիտանիայից

funny-ծիծաղելի

puppy-շան ձագ

too-նույպես

Հիշեք, որ –u- {yu} հնչյունը երբեմն կարդում ենք -ա-{a}

10.10

Դասարանում գրել ենք փոքրիկ պատում «My toys» «Իմ խաղալիքները» վերնագրով։ Նկարեք և պատումի հետ միասին տեղադրեք բլոգներում։

Թարգմանեք հետևայլ տեքստը

My name is Tom. I am 8. I have a bike. MY bike is big. I like to ride my bike.

Round up գիրք- էջ 12, վարժ. 8 /տեղադրում եք a – an/ էջ 13, վարժ. 2 /տրված բառերը գրեք մեծատառերով  ball-գնդակ, train- գնացք, cat-կատու, apple-խնձոր/

08. 10

Վերիշագինա դասագիրք՝ էջ 18-19, վարժ. 7,8 կարդալ։

Անծանոթ բառեր

roller- գլաչմուշկ

roller-skate-անվաչմուշկներ

hop-ցատկել

bike-հեծանիվ

to ride-վարել, to ride a bike- հեծանիվ վարել

Տեղադրեք a, an /ձայնավորից առաջ գրում ենք  an, բաղաձայնից առաջ՝ a/

It is ….. big table.

This is …… orange tree.

It is ……chair.

This is …….envelope. /ծրար/

Այս սովորողները, ովքեր Round up գիրքը մոռացել էին, լրացրեք էջ 8, վարժ. 8, էջ 9 վարժ. 1 /շրջանակի մեջ վերցրեք ձայնավորները/, էջ 10 վարժ. 3, էջ 11 վարժ. 3/ բաղաձայնով սկսվող բառերը գրեք 1-ին սյունակում, ձայնավորով սկսվող բառերը՝ 2-րդ սյունակում/

 

 

 

 

 

03.10

«Աշուն» նախագիծ

01.10

<<Jim Brown>> էջ 145-146 պատմել։

Round up գրքից էջ 6-7լրացնել։ /վարժ. 2 տառերը ճիշտ տեղադրելով գրեք բառը/ վարժ. 3, վարժ. 5  /լրացրեք բաց թողած տառերը/ վարժ. 4 /գրեք մեծատառերը/ վարժ.6 /նույն բառերը գրեք մեծատառերով/ վարժ. 7 նույն բառերը գրեք փոքրատառերով/

26.09

<<Jim Brown>> էջ 145-146, կարդալ։

Կրկնում ենք շաբաթվա օրերը՝ էջ. 145։

Անծանոթ բառեր

many-շատ

supper-ընթրիք

office-գրասենյակ

at home-տանը

at school-դպրոցում

work-աշխատել

come back-վերադառնալ

clean-մաքրել

Գրել վարժ. 7, էջ 147 /լրացնել նախադասությունները/։

Այսօր հիացած եմ, այսօր մեր դասը ստացվեց։ Կեցցե՛ք, այդպես շարունակեք………

24.09

<<My day>> էջ 138 պատմել։

19.09

<<My day>> էջ 138, լավ կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը։

Անծանոթ բառեր

every day-ամեն օր

get up- արթնանալ

to do-կատարել

after breakfast-նախաճաշից հետո

exercise-book-տետր

in the street-փողոցում

see-տեսնել

in the evening- երեկոյան

to read a book- գիրք կարդալ

to watch TV-հեռուստացույց դիտել

go to bed-գնալ քնելու

Հիշեք

ch- կարդում ենք   չ                       sh-կարդում ենք     շ

book գիրք    բայց.՝      books- գրքեր

table- սեղան          բայց.՝ tables- սեղաններ

Հակառակ բառերը/հականիշները/ միացրեք իրար

short, black, tall, white, long, small, short, big,

Տեղադրիր բառերը համապատսխան նկարների առջև։

driver, teacher, doctor, housewife, school, house, tall boy, short girl

download (1)download (1)download (2)download (2)download (3)download (3)downloaddownload

 

17.09

<<My friends>> էջ 125, լավ կարդալ։

Թարգմանեք՝

I have a big nose.

My brother has short hair.

I have a good friend.

Հիշեք

a table, a chair, a book բայց՝  an actor, an umbrella, an elephant

Ընտրեք ճիշտ տարբերակը

My mother is/am a housewife.

She am/ is   nine.

I am/are happy.

We is/are students/աշակերտ/

Սիրելիներս, ավարտեք <<My house>>-ը, տեղադրեք բլոհներում և ուղարկեք ինձ։ Կից ուղարկում եմ ֆայլ՝My house  , որը պետք  լրացնեք։

9-13

Դասը՝ <<Ben’s family>> էջ 111 /էլ 112/ կարդալ, կրկնել անծանոթ բառերը /դասարանում աշխատել ենք/

Անծանոթ բառերը

large- մեծ

family- ընտանիք

actor-դերասան

young-երիտասարդ

old-ծեր

driver-վարորդ

housewife-տնային տնտեսուհի

Հիշեք՝

I am–  Ես եմ        we are-մենք ենք

                you are- դուք եք

he, she, it is-նա է    They are– նրանք են

 •  Հետևյալ բառերը՝ am, is, are տեղադրիր նախադասության համապատասխան տեղերում:

She-……a teacher.

I ……… a housewife.

We ……. doctors.

 • Իմաստով հակառակ /հականիշ/  բառերը միացրու իրար։

Օրինակ՝ black /սև/- white/ սպիտակ/

young, large, old, small

3-7

«Իմ տունը» or  << My house>>նախագիծ։

Նախագիծը համագործակցային է և ներառված են հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուները։ Սովորողները սովորում են թեմային համապատասխան բառեր, բառակապակցություններ, դրանցով կազմուն նախադասություններ։ Ապա պատումի տեսքով ներկայացնում։

Օրինակ՝

house, home- տուն

room–rooms սենյակ, սենյակներ

kitchen-խոհանոց

bedroom-ննջասենյակ

bathroom-լողասենյակ և այլն։

This is my house; We have three rooms. This is my kitchen. It is big. This is my bedroom. My bedroom is big …..