Սեպտեմբեր-Դեկտեմբեր հաշվետվություն 2016

Սեպտեմբեր-Դեկտեմբեր ամիսների հաշվետվություն

Իրականացված նախագծեր և աշխատանքներ

<<Happy English>> նախագծի շրջանակներում հանդիպում-զրույցներ ավագ և միջին դպրոցի սովորողների և դասավանդողների հետ:

<<My family>>  նախագիծը 3-րդ դասարանի սովորողների հետ:

<<My school>> 5-րդ դասարանցիների հետ:

<<Our neigborhood>> նախագիծը /5-րդ դասարան/

<<Անգլերեն+ Մաթեմատիկա>> նախագծի շրջանակներում առաջադրանքների փաթեթի ստեղծում /նախագիծը շուրձտարվա է/

Ստեղծել ենք անգլերեն լեզվով ռադիո:

Կատարվում է շատ թարգմանական աշխատանքներ և՛ հայերենից անգլերեն, և՛ հակառակը:Աշխատանքները՝ այստեղ:

Այս աշխատանքեր՝ 3-րդ դասարան, 2-րդ դասարան, 1-ին դասարան / Speaking English/

Ճամփորդություններ

Ամանորյա նախագծեր՝ Christmas Greetings, Letter To Santa /4-րդ դաս./ Letter to Santa /3-րդ դաս./

Գրել եմ հոդված <<Խոսենք անգլերեն>> վերնագրով, որը նաև տպագրվել է Դպիր-ում:

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքի պատասխանատու